Norautron AS

Norautron AS er et selskap i teknologikonsernet Embron Group AS og er komplett kontraktsprodusent av kundespesifisert elektronikk og elektromekaniske produkter. Vi tilbyr et bredt spekter av tjenester innenfor prototyping, industrialisering og serieproduksjon av mekanikk, kretskort og komplette produkter/ systemer. Norautron AS er sertifisert i henhold ISO-9001/14001 og AQAP 2110. Vi har ca 750 ansatte globalt, hvorav 160 i Norge, som arbeider i et miljø der det stilles store krav til nøyaktighet, kvalitet og leveringstid i alle ledd. Selskapet omsetter for over 1.000 MNOK. Norautron har datterselskaper i Kina, Sverige og Polen samt et kontor i USA. For mer informasjon om Norautron, se vår web side: www.norautron.no

MES og dokumentasjon medarbeider

MES( Manufacturing Execution Systems) og dokumentasjon medarbeider vil som hovedoppgave med å implementere og vedlikeholde kunder sin dokumentasjon hos Norautron. Vi benytter Aegis som MES-verktøy. Mange interessante oppgaver ligger fremfor den rette personen.


Dine oppgaver:
• Implementere kundedokumentasjon inn i Norautron sine styringssystemer.
• Support, videreutvikling og vedlikehold av Norautron sporbarhetssystem Aegis.
• Innføre endringsmeldinger hos alle relevante Norautron selskaper.
• Intern opplæring hos Norautron relatert til dokumentasjon og sporbarhetssystemer.

Ønskede Kvalifikasjoner:
• God kjennskap til IT, spesielt SQL og databasehåndtering
• Teknisk bakgrunn, helst innen elektronikk
• Strukturert og grundig
• Kunne lese og forstå teknisk dokumentasjon
• Forståelse av prosessflyt i kretskort og elektromekanisk produksjon
• Erfaring fra MES/ERP system (Aegis/Dynamix AX/IFS)
• God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.
• Gode samarbeidsevner

Evne til god og presis kommunikasjon vil være viktig for å lykkes. Du bør også ha evne til å stimulere kolleger gjennom fokus på resultater og forbedringer.

Vi tilbyr:
• Et godt arbeidsmiljø med hyggelige kollegaer
• Konkurransedyktige betingelser
• Spennende jobb hvor du kan påvirke egne utviklingsmuligheter
Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse:
Morten Arntsen (Documentation and Transfer Manager), telefon 918 05 249

Søknad med CV sendes elektronisk via søknadsknapp.

Søknadsfrist: 15.03.2021

For mer detaljer om Norautron se vår hjemmeside: www.norautron.com