Norautron AS

Norautron AS er et selskap i teknologikonsernet Embron Group AS og er komplett kontraktsprodusent av kundespesifisert elektronikk og elektromekaniske produkter. Vi tilbyr et bredt spekter av tjenester innenfor prototyping, industrialisering og serieproduksjon av mekanikk, kretskort og komplette produkter/ systemer. Norautron AS er sertifisert i henhold ISO-9001/14001 og AQAP 2110. Vi har ca 950 ansatte globalt, hvorav 270 i Norge, som arbeider i et miljø der det stilles store krav til nøyaktighet, kvalitet og leveringstid i alle ledd. Selskapet omsatter for 1.250 MNOK i NOrge og 2.600 MNOK på gruppenivå. Norautron har datterselskaper i Kina, Sverige og Polen samt et kontor i USA. For mer informasjon om Norautron, se vår web side: www.norautron.no

Prosjektleder prototype- og industrialiseringsprosjekter

Vi er nå i ferd med å nå våre strategiske mål om å bli en av Nordens største aktører innenfor våre tjenesteområder. Som en naturlig konsekvens av kraftig fokusering og omorganisering - opplever vi nå økende aktiviteter spesielt innen forsvarssegmentet.

Norautron gjennomfører ca 350 + prototype og industrialiseringsprosjekter årlig. Bedriften opererer i en bransje der en av de viktigste suksesskriteriene ligger i å presentere gode konkurransedyktige tekniske løsninger, leveringstider og priser tidlig i prosjektfasen.

Vår oppdragsmengde er sterk økende og vi ønsker derfor å styrke kapasitet og kompetanse i disse prosessene. Vi ønsker oss en person med elektronikkbakgrunn og relevant erfaring fra teknisk innkjøp, utvikling eller test miljø.

Å lede prototype- og industrialiseringsprosjekter innebærer blant annet:

 • Avklare tekniske problemstillinger i samarbeid med kunde, samt kost/tid.
 • Teknisk innkjøp / komponentvalg / forhandlinger
 • Oppfølging av prototype produksjon
 • Produktgranskning i samarbeid med kunde og egen prosessavdeling med fokus på produksjonsvennlighet og gjennomløpstid.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Teknisk bakgrunn fra høyskole, helst innen elektronikk/ mekatronikk
 • Erfaring fra produktutvikling og/eller innkjøpsfunksjon
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Relevant erfaring kan kompensere for manglende formell bakgrunn
 • Selvgående og «fremoverlent» person

Evne til god og presis kommunikasjon vil være viktig for å lykkes. Videre er du forhandlingsvant, har stor arbeidskapasitet, og har en handlingsorientert legning i kombinasjon med egendisiplin og sans for presisjon. Du bør også ha evne til å stimulere kolleger gjennom fokus på resultater og forbedringer.

Vi kan tilby:

 • Konkurransedyktige betingelser i et trivelig og hektisk arbeidsmiljø.
 • Gode karriere- og utviklingsmuligheter.
 • Et produksjonsmiljø med mange dyktige og hyggelige kolleger.

Nærmere opplysninger om stillingen
ved henv. til Kenneth Dåstøl: +47 4000 2511

Søknad med CV sendes elektronisk via "send søknad" knapp. 
Søknadsfrist : Snarest. Kandidater blir fortløpende vurdert.

For mer detaljer om Norautron se vår hjemmeside: www.norautron.com