Norautron AS

Norautron AS er et selskap i teknologikonsernet Embron Group AS og er komplett kontraktsprodusent av kundespesifisert elektronikk og elektromekaniske produkter. Vi tilbyr et bredt spekter av tjenester innenfor prototyping, industrialisering og
serieproduksjon av mekanikk, kretskort og komplette produkter/ systemer.
Norautron AS er sertifisert i henhold ISO-9001/14001 og AQAP 2110. Vi har ca 950 ansatte globalt, hvorav 340 i Norge, som arbeider i et miljø der det stilles store krav til nøyaktighet, kvalitet og leveringstid i alle ledd. Selskapet i Norge omsetter for over 1.000 MNOK. Norautron har datterselskaper i Kina, Sverige og Polen samt et kontor i USA.

For mer informasjon om Norautron, se vår web side: www.norautron.no

Er du klar for å ta utfordringen som leder for vår NPI avdeling?

Norautron er i ferd med å nå sitt strategiske mål om å bli en av Nordens største aktører innen sitt tjenesteområde, leveranse av elektro- og elektronikkmekaniske produkter. I den sammenheng gjennomføres det over 300 prototype- og industrialiseringsprosjekter årlig i NPI avdelingen. Suksesskriteriene for å nå våre mål er å være tidlig på i prosjektfasen og presentere gode og konkurransedyktige løsninger, leveringstider og priser.

NPI avdelingen har en sentral funksjon og har som ansvar å klargjøre alle produkter som skal i produksjon på Norautron. Som leder for NPI avdelingen vil du få ansvar for å utvikle avdelingen videre i tråd med våre målsettinger og strategier. Leder for avdelingen har også operativt ansvar for egne prosjekter. 

Arbeidsoppgaver:  

 • Planlegge og følge opp prototype produksjon
 • Avklare tekniske problemstillinger i samarbeid med kunde, samt kost/tid
 • Teknisk innkjøp, komponentvalg og forhandlinger
 • Produktgranskning i samarbeid med kunde og egen prosessavdeling med fokus på produksjonsvennlighet og gjennomløpstid 
 • Personalansvar for prosjektledere og spesialmontøre, totalt 5 personer
 • Klargjøre dokumentasjon og underlag for produksjon


Ønskede kvalifikasjoner:

 • Teknisk bakgrunn fra høyskole, helst innen elektronikk eller mekatronikk
 • Erfaring fra elektronikkproduksjon, produktutvikling og/eller innkjøpsfunksjon
 • Ledererfaring
 • Relevant erfaring kan kompensere for manglende formell bakgrunn
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk


Egenskaper:

 • Trives i en operativ stilling
 • Evner å motivere og lede og samtidig skape fremdrift
 • Trives i en hektisk hverdag og klarer å både prioritere og gjennomføre selv om uforutsette ting skjer
 • Er nysgjerrig og proaktiv
 • Samarbeider godt på tvers av organisasjonen 
 • Evner å se både detaljene og det helhetlige bildet, og planlegger og delegere oppgaver ut fra det


Norautron kan tilby:

 • Et faglig sterkt miljø i et internasjonalt konsern
 • Et produksjonsmiljø med dedikerte og engasjerte kolleger
 • Gode karriere- og utviklingsmuligheter
 • Konkurransedyktige betingelser


Høres dette interessant ut? 

Send oss CV og en presentasjon av deg selv, og ta gjerne kontakt for eventuelle spørsmål til stillingen.
Vi ser frem til å høre fra deg!