Nordisk Aviation Products AS

Nordisk Aviation Products a.s er eiet av det amerikanske konsernet TransDigm., og er verdens ledende produsent av paller og containere til flyfraktindustrien. Våre kunder er de største flyselskapene i verden. Nordisk Aviation Products a.s. har produksjonsenheter i Holmestrand og Kina og salgskontorer world-wide.

Se:www.nordisk-aviation.com
På hovedkontoret i Holmestrand er vi nå nær 80 medarbeidere.

TEKNISK INNKJØPER

Kjernen i bedriftens kultur bygger på våre tre verdier:

Grundighet - med grundighet mener vi en evne til å fokusere på oppgaven slik at man gjør gode valg og når målet raskere
Respekt – med respekt mener vi å ta hensyn til og anerkjenne verdien av hvert enkelt menneske, miljøet og de ressursene jorden gir oss
Langsiktighet – er å aktivt søke nye og bedre løsninger for morgendagen.  Å jobbe langsiktig betyr å ha en plan for fremtiden

Stillingen som Teknisk Innkjøper er underlagt Global Head of Procurement og har følgende ansvarsområder

 • Være bindeledd mellom Procurement og Engineering Dept. i prosjekt og spesialleveranser
 • Ha overordnet ansvar for leveranser til prosjektene
 • Intern prosessering av nye deler
 • Knytte råvare til deler
 • Vurdere produksjonssted (internt/eksternt)
 • I samråd med design kvalifisere nye materialer og parts
 • Delta i innkjøpsavdelingens øvrige aktiviteter og oppgaver
 • Aktivt lete etter alternative leverandører med fokus på pris og tilgjengelighet

    Kvalifikasjoner til stillingen;

 • Minimum 5 års erfaring fra innkjøp i mekanisk produksjonsbedrift.
 • God forståelse for mekaniske tilvirkningsprosesser og materialegenskaper
 • Høy forståelse i bruk av ERP-system, kjennskap til eller erfaring i bruk av Microsoft Dynamics AX en fordel.
 • Fordel med høyskoleutdannelse/teknisk fagskole innen mekaniske fag. Erfaring kan kompensere for manglende formell      
 • Gode engelskkunnskaper skriftlig og muntlig.
 • Gode kommunikasjonsevner.

Er du mål- og resultatorientert, grundig, systematisk og tydelig i din kommunikasjon, bør du søke stillingen.
Vi kan tilby en spennende hverdag hvor du må trives med høyt tempo og varierte arbeidsoppgaver i en internasjonal bedrift.
Du vil møte engasjerte og dyktige medarbeidere i et krevende, utviklende og utfordrende miljø.

Bedriften har fri forsikrings- og pensjonsordning.  Nordisk er en IA-virksomhet.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Global Head of Procurement, Steinar Høgset, på telefon 99 28 22 10.

Søknad og CV registreres innen 03. november 2017.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.