Nordlaks Produkter AS

Nordlaks er et privateid og helintegrert havbrukskonsern med hovedkontor på Stokmarknes i Vesterålen. Selskapet driver oppdrett av laks og ørret i 12 kommuner i nordlige del av Nordland og i Sør-Troms. Konsernet har 420 ansatte fordelt på sjø og land, og omsatte i 2017 for 2,9 milliarder kroner.

Sommerjobber renhold

Ferieplanleggingen er i gang og vi har behov for sommervikarer i tiden 22. juni til 09.august.  

Mrk: Du må være 18 år for å jobbe med industrirenhold, og være 14 år ( fylle 15 år i år) for å jobbe med renhold administrasjon.

Din søknad må inneholde opplysninger om hvilket tidsrom du ønsker å jobbe/har mulighet til å jobbe. Vi setter ett krav til at nye søkere må jobbe minimum 4 uker sammenhengende i løpet av sommeren.  

Du vil få jobbe med renhold i turnus ved et topp moderne produksjonsanlegg.Vi er stolte av å være produsent av sunn og god mat, og stiller derfor strenge krav til hygiene og utførelse av oppgavene. Det er helt avgjørende for å oppnå topp kvalitet, og derfor gis også grundig opplæring i arbeidsoppgavene. Det er også svært viktig at dere som får sommerjobb er punktlig og møter til avtalt tid.  

Arbeidstid for sommerjobb avtales nærmere, men generelt er renhold slakteri hovedsaklig nattarbeid, renhold filet er ettermiddag/kveldsarbeid, mens renhold administrasjon er dagtid.

Opplæring vil bli gitt, så det er ikke spesielle krav til kompetanse for å ha sommerjobb hos oss. Dette er attraktive sommerjobber med trivelige kolleger, og vil kunne gi deg verdifull arbeidserfaring.  

Lønn etter tariff og lokal avtale. 

Søknaden sendes inn via linken "søk her" i denne annonsen.

 

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.