Nordlaks Produkter AS

Nordlaks er et privateid og helintegrert havbrukskonsern med hovedkontor på Stokmarknes i Vesterålen. Selskapet driver oppdrett av laks og ørret i 12 kommuner i nordlige del av Nordland og i Sør-Troms. Konsernet har 420 ansatte fordelt på sjø og land, og omsatte i 2019 for vel 3 milliarder kroner.

PRODUKSJONSMEDARBEIDERE - SLAKTERI

VIL DU HJELPE OSS Å SKAPE FREMTIDEN?
Nordlaks har store ambisjoner om videre vekst og utvikling. Vi skal være med når fremtiden skapes, og jobber nå med å realisere noen av de største utviklingsprosjektene i havbruksnæringen. På slakteriet har vi behov for flere medarbeidere - er du en av de som vil jobbe sammen med oss?

Vi lyser ut stillinger som produksjonsmedarbeidere (skift), og ser spesielt etter deg/dere som ønsker å jobbe innen følgende områder:

Operatører Bløgging

 • Bløgging av laks og ørret
 • Kommunikasjon med ventemerd og brønnbåt
 • Kommunikasjon med skiftleder
 • Arbeid innen andre områder på slakteriet, etter driftsbehov

Operatør ventemerd

 • Mottak av fisk fra brønnbåt
 • Inntak til slakteriet, og kommunikasjon med bløggere og skiftleder
 • Oppfølging av kvalitetssystem
 • Vedlikehold av utstyr på ventemerd
 • Arbeid innen andre områder på slakteriet, etter driftsbehov


Lasting/ logistikk

 • Transport av fisk fra robotanlegg til lager
 • Utlasting av biler
 • Mottak av varer og paller
 • Kommunikasjon med skiftleder, logistikk kontor og sjåfører
 • Arbeid innen andre områder på slakteriet, etter driftsbehov

Ønskede kvalifikasjoner/ egenskaper:

 • Relevant erfaring fra produksjonsbedrift, fortinnsvis næringsmiddelindustri
 • For jobb på lasting/ logistikk, må du ha truckførerbevis
 • Du må kunne kommunisere godt på norsk, både muntlig og skriftlig.
 • Du er en lagspiller, og samarbeider godt med andre
 • Dine verdier er i samsvar med Nordlaks verdier; Real, ansvarlig og nyskapende

Vi tilbyr lønn i henhold til tariff og et godt arbeidsmiljø i en spennende bedrift.

Vi gjør oppmerksom på at arbeidstid er skiftordning. (Rotasjon med 1 uke dagtid, og 1 uke ettermiddag/kveld, alle stillinger)

Ta gjerne kontakt for en hyggelig prat.