Nordlaks Produkter AS

Nordlaks er et familieeid havbruksselskap med base på Stokmarknes i Vesterålen. Vi gjør det meste selv; hele veien fra settefisk til butikklare produkter. I dag sysselsetter vi om lag 640 ansatte i til sammen 12 kommuner i Nordre Nordland og sør Troms.

ELEKTRIKERE/ AUTOMATIKERE

Nordlaks har store ambisjoner om videre vekst og utvikling. Vi skal være med når fremtiden skapes, og jobber med å realisere noen av de største utviklingsprosjektene i havbruksnæringen.

Vi søker nå elektrikere og automatikere. Teknisk stab samarbeider tett med våre driftsavdelinger og er involvert i ulike utviklingsprosjekter i konsernet.

Vi ser etter deg som kan jobbe selvstendig, samarbeide godt med dine kolleger og ivareta helse, miljø og sikkerhetskrav i jobbutførelsen.

Sentrale arbeidsoppgaver

 • Forebyggende og korrigerende vedlikehold av maskiner og utstyr i tilknytning til våre produksjonsavdelinger (Slakteri, filet, oljefabrikk, kassefabrikk)
 • Tilstandskontroller og overvåking av maskiner og utstyr for prosessoptimalisering
 • Tverrfaglig samarbeid med støttespillere
 • Rapportering og registrering av planlagt, påbegynt og utført arbeid i vedlikeholdssystem

Kvalifikasjoner

 • Krav om fagbrev elektro, automasjon eller annet relevant fagbrev
 • Teknisk fagskole eller annen relevant utdanning er en fordel, men ikke et krav
 • Relevant erfaring fra prosessindustri eller produksjonsbedrift
 • Kunnskap om industriell IT

Vi tilbyr

 • Trygg arbeidsplass i et innovativt og fremtidsrettet konsern
 • Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver i nært samarbeid med ulike yrkesgrupper
 • Konkurransedyktige betingelser

Våre ansatte skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er et mål å skape en balansert alders- og kjønnssammensetning, og å rekruttere personer med flerkulturell bakgrunn. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke.

Tiltredelse så snart som mulig etter nærmere avtale.

Kontakt oss gjerne for en hyggelig prat.