Nordlaks Produkter AS

Nordlaks er et privateid og helintegrert havbrukskonsern med hovedkontor på Stokmarknes i Vesterålen. Selskapet driver oppdrett av laks og ørret i 12 kommuner i nordlige del av Nordland og i Sør-Troms. Konsernet har 420 ansatte fordelt på sjø og land, og omsatte i 2019 for vel 3 milliarder kroner.

Jobber fra Nordlaks Produkter AS

PROSESSOPERATØR EMBALLASJEFABRIKK
Norge/ Nordland/ Hadsel
Primærnæring og næringsmiddel -> Jakt, fiske, oppdrett
Utløpsdato: 6 des 2022