Nordlaks Produkter AS

Nordlaks er et privateid og helintegrert havbrukskonsern med hovedkontor på Stokmarknes i Vesterålen. Selskapet driver oppdrett av laks og ørret i 12 kommuner i nordlige del av Nordland og i Sør-Troms. Konsernet har 420 ansatte fordelt på sjø og land, og omsatte i 2017 for 2,9 milliarder kroner.

Jobber fra Nordlaks Produkter AS

Sommerjobber renhold
Norge/ Nordland/ Hadsel
Industri / Bygg og anlegg / Håndverk og verkstedsarbeid -> Industri / Produksjon
Renhold, vedlikehold og renovasjon -> Rengjøringsmedarbeider
Utløpsdato: 19 apr 2020
Sommerjobber slakteri
Norge/ Nordland/ Hadsel
Primærnæring og næringsmiddel -> Jakt, fiske, oppdrett -> Havbruk, fiske og oppdrett
Primærnæring og næringsmiddel -> Matproduksjon
Utløpsdato: 19 apr 2020