Nordlaks Smolt AS

Nordlaks er et privateid og helintegrert havbrukskonsern med hovedkontor på Stokmarknes i Vesterålen. Selskapet driver oppdrett av laks og ørret i 12 kommuner i nordlige del av Nordland og i Sør-Troms. Konsernet har 420 ansatte fordelt på sjø og land, og omsatte i 2017 for 2,9 milliarder kroner.

Sommerjobber i Nordlaks Smolt

Nordlaks Smolt AS er et selskap i Nordlaks-konsernet og driver produksjon av yngel og settefisk. Vi er lokalisert i kommunene Hamarøy, Sørfold og Flakstad i Nordland. Selskapet er i sterk vekst og har foretatt en betydelig utbygging av selskapets anlegg de senere årene.

Vi er nå i gang med ferieplanleggingen og trenger ferievikarer til våre settefiskanlegg i Mørsvikbotn og på Innhavet.

Oppgaver 

  • Røkting, fôring og tilsyn med laks og ørret med tilhørende oppgaver.  
  • Vedlikehold og diverse forefallende arbeid. 

 

Ønskede kvalifikasjoner   

  • Du er positiv og har ståpåevne.  
  • Fint om du har relevant utdanning, eller erfaring fra fiskeoppdrett.  
    Men det er ikke et krav, da du vil få god opplæring og jobbe sammen med erfarne operatører.

 

Vi kan tilby   

  • Varierte og interessante arbeidsoppgaver i et godt læringsmiljø.
  • Lønn i henhold til tariffavtale/lønnsregulativ.
  • Dagtidsarbeid.

 

Dersom du får sommerjobb hos oss, så vil vi ta kontakt med deg, og avtale nærmere hvilken tidsperiode du skal jobbe. 

 

For mer informasjon, kontakt Jakob Voldby (driftsleder i Mørsvik) T: 48 00 66 49, eller Torstein Gaard (driftsleder på Innhavet) T: 95 21 68 30.

 

Søknader sendes elektronisk, via linken "søk her". 

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.