Nordlaks Smolt AS

Nordlaks er et familieeid havbruksselskap med base på Stokmarknes i Vesterålen. Vi gjør det meste selv; hele veien fra settefisk til butikklare produkter. I dag sysselsetter vi om lag 640 ansatte i til sammen 12 kommuner i Nordland og sørlige Troms og Finnmark

Nordlaks Smolt AS er Nordlaks-konsernets heleide datterselskap og har ansvaret for landbasert produksjon av laks.  Nordlaks Smolt har tre settefiskanlegg; Innhavet i Hamarøy kommune, Mørsvik i Sørfold kommune og Nusfjord i Flakstad kommune. Hovedadministrasjonen er lokalisert på Innhavet, og staben teller i dag 45 ansatte. 

Lønns- og Personalkonsulent

Arbeidsoppgavene vil hovedsakelig være innen lønns og personalområdet. Du vil være vår fagressurs på lønn og ha systemansvar for lønns- HR- og personalsystemer. Lønnsarbeidet vil også kunne omfatte lønnskjøring for andre selskaper i konsernet. Det må derfor regnes med noe reisevirksomhet til hovedkontoret på Stokmarknes. 
Andre sentrale arbeidsoppgaver vil være innen administrasjon, personal og HMS.

Vi søker deg som kan kombinere fag og teknologi og som trives med å jobbe med tall, personal og lovverk. Du er fleksibel, løsningsorientert og selvstendig, og ser verdien av forbedring og effektivisering. Du har integritet og evne til å skape tillit og bygge kultur. 

Hos oss vil du bli en del av et sterkt fagmiljø med gode muligheter for personlig og faglig utvikling.

Er dette noe som treffer deg? Da håper vi du ønsker å bli med på laget og sender oss en søknad.

Arbeidsoppgaver

 • Lønnsarbeid fra A-Å, herunder rapportering til A-ordningen,  
  avstemminger og årsavslutning
 • Registrering av lønns- og personaldata  
 • Brukersupport på lønns- og HRM-relaterte systemer
 • Operativt personalarbeid og personaladministrasjon
 • Veiledning og saksbehandling i lønns- og personalsaker 
 • Rapportering og statistikkarbeid, internt og eksternt
 • Ajourhold av kompetansebank og personalarkiv
 • Andre oppgaver kan bli tillagt stillingen


Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdannelse
 • Relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • Erfaring fra lønns og personalområdet
 • God kunnskap om relevante lover og regler
 • Gode IKT-ferdigheter og systemforståelse
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.


Vi tilbyr

 • Konkurransedyktige betingelser.
 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver i en fremtidsrettet næring.  

Stillingen rapporterer til personalleder.

Arbeidssted: Finnøyveien 58, 8260 Innhavet

Søknad med CV og referanser sendes elektronisk innen 8. august 2021. 
Alle henvendelser og søknader behandles konfidensielt