Nordlaks Smolt AS

Nordlaks er et familieeid havbrukskonsern med hovedkontor på Stokmarknes i Vesterålen. Lenge har vi satset på å gjøre det meste selv: fra stamfisk og settefisk, via brønnbåttransport, oppdrett i tradisjonelle, semilukkede og eksponerte systemer til slakting og videreforedling av butikklare produkter. Vi tror at laks er en del av løsningen. I dag er vi om lag 640 kolleger i til sammen 12 kommuner i nordre Nordland og sør i Troms. I Nordlaks ønsker vi å gå foran med ny innovasjon for bærekraftig vekst og verdiskaping i nordnorske lokalsamfunn.

DRIFTSTEKNIKER

Nordlaks Smolt AS er et høyteknologisk havbruksselskap som driver landbasert produksjon av smolt. Smoltproduksjonen skal økes fra 3 500 til 10 000 tonn innen får år, fordelt på anleggene i Mørsvik, Innhavet og Nusfjord. Nordlaks Smolt jobber også med å etablere et nytt anlegg på Rødskjær i Harstad kommune. Nordlaks Smolt er et datterselskap i Nordlaks-konsernet og sysselsetter i dag 50 medarbeidere.  


Arbeidsoppgaver

 • Røkting og daglig tilsyn med laks fra rogn til smolt.
 • Sortering, vaksinering og levering av fisk.
 • Teknisk drift og vedlikehold av utstyr og anlegg.
 • Driftskontroll og rapportering.
 • Registrering av produksjonsdata.
 • Deltakelse i vakt/turnusordning. Ønskede kvalifikasjoner
 • Fagbrev eller annen relevant utdanning innen akvakultur.
 • Erfaring fra settefiskproduksjon.


Ønskede kvalifikasjoner

 • Fagbrev eller annen relevant utdanning innen akvakultur.
 • Erfaring fra settefiskproduksjon.
 • Teknisk innsikt og praktisk anlagt.
 • Behersker norsk skriftlig og muntlig.
 • Det vil bli gitt god opplæring, så har du interesse for faget men mangler relevant utdanning/erfaring, så kan du likevel søke.


Vi kan tilby

Trivelige og dyktige kollegaer i et stort og moderne settefiskanlegg.

Interessante og varierte arbeidsoppgaver i et sterkt fagmiljø som gir mulighet for personlig og faglig utvikling.

Konkurransedyktige betingelser etter kvalifikasjoner. Høres dette ut som en stilling for deg? Da vil vi gjerne høre fra deg! For nærmere informasjon om stillingen, kontakt driftsleder Jakob Voldby på telefon (+47) 480 06 649.