Nordlaks Smolt AS

Nordlaks er et familieeid havbruksselskap med base på Stokmarknes i Vesterålen. Vi gjør det meste selv; hele veien fra settefisk til butikklare produkter. I dag sysselsetter vi om lag 640 ansatte i til sammen 12 kommuner i Nordland og sørlige Troms og Finnmark.

Nordlaks Smolt er et høyteknologisk havbruksselskap som driver landbasert produksjon av smolt. Selskapet har ambisjoner om å øke smoltproduksjonen fra 3 500 til 10 000 tonn innen få år, fordelt på anleggene i Mørsvik, Innhavet og Nusfjord.  Nordlaks Smolt er et datterselskap i Nordlaks-konsernet og sysselsetter i dag vel 50 ansatte. 

Åpen søknad - Nordlaks Smolt

Nordlaks Smolt er et høyteknologisk havbruksselskap som driver landbasert produksjon av smolt. Selskapet har ambisjoner om å tredoble smoltproduksjonen innen få år, fordelt på anleggene i Mørsvik, Innhavet og Nusfjord.  Nordlaks Smolt er et datterselskap i Nordlaks-konsernet og sysselsetter i dag vel 50 ansatte.   

 

Settefiskanlegget i Nusfjord har vært i drift siden 1986 og er et gjennomstrømmingsanlegg der biomassen i anlegget styres av naturlig råvannstemperaturer.  
Nå har selskapet større planer for Nusfjord-anlegget. Det skal etableres et nytt RAS-anlegg for smoltproduksjonen, og det skal bygges ny dam og ny kai til utskiping av smolt.  Det er forventet at produksjonen skal øke betydelig; fra 150 tonn til over 1000 tonn, når det nye anlegget står klart i 2025. 


For å kunne produsere mer bærekraftig smolt/fisk, vil vi også trenge flere folk.  Høres dette interessant ut, og ønsker du å jobbe i en fremtidsrettet næring, i et selskap som er ledende på innovasjon innen sitt felt, som er opptatt av bærekraftig teknologi, fiskevelferd og kvalitet i alle ledd? Da håper vi at du sender oss en åpen søknad. 


Vi behandler våre åpne søknader månedlig, og gir tilbakemelding så snart vi har mulighet.   


For fremtidig bemanning i Nusfjord, søker vi

  • Fagoperatører i akvakultur (røktere) -  både dagtid og turnus/vakt 
  • Teknisk, bygg og vedlikehold (mekanisk, elektro, automasjon m.v.) 
  • Renholder/servicemedarbeider (50 – 100% stilling)


Driftsleder og Fagansvarlig bygg og vedlikehold (kommer i egen stillingsutlysning)

 

Ta gjerne kontakt for en hyggelig prat.