Nordlaks Smolt AS

Nordlaks er et familieeid havbrukskonsern med hovedkontor på Stokmarknes i Vesterålen. Lenge har vi satset på å gjøre det meste selv: fra stamfisk og settefisk, via brønnbåttransport, oppdrett i tradisjonelle, semilukkede og eksponerte systemer til slakting og videreforedling av butikklare produkter. I dag er vi 6oo ansatte i til sammen 12 kommuner i nordre Nordland og sør i Troms. I Nordlaks ønsker vi å gå foran med ny innovasjon for bærekraftig vekst og verdiskaping i nordnorske lokalsamfunn, og vi tror at laks er en del av løsningen.

Nordlaks Smolt søker ferievikarer innen produksjon og vedlikehold

Nordlaks Smolt AS er et høyteknologisk havbruksselskap som driver landbasert produksjon av smolt.  Selskapet har ambisjoner om å øke smoltproduksjonen  fra 3 500 til 10 000 tonn innen få år, fordelt på anleggene i Mørsvik, Innhavet og Nusfjord. Nordlaks Smolt er et datterselskap i Nordlaks-konsernet og sysselsetter i dag vel 50 ansatte..  

Vi er i gang med ferieplanleggingen for 2024 og søker etter ferievikarer til våre settefiskanlegg på Innhavet, Mørsvikbotn og Nusfjord


Arbeidsoppgaver

  • Daglig drift i produksjonen med røkting, fôring og tilsyn med fisk.
    Driftsavdeling/lokalitet: Innhavet eller Mørsvik.

  • Vedlikehold og diverse forefallende oppgaver.
    Vedlikeholdsavdeling/lokalitet: Innhavet eller Mørsvik.

Arbeidstiden er hovedsakelig vanlig dagtid mandag til fredag.  Men avhengig av ulike aktiviteter knyttet til produksjonen, så kan også arbeidstiden variere.  

Husk å føre på hvilke avdeling/lokasjon søknaden er rettet til, og hvilke tidsperiode du kan jobbe.  


Kvalifikasjoner

Påbegynt relevant utdanning og/eller erfaring er en fordel, men ikke et krav.
Du vil få god opplæring og jobbe sammen med erfarne operatører/personell. 

 

Personlige egenskaper

Du er positiv, blid og ansvarsfull og står gjerne på ekstra når det trengs.


Vi tilbyr

  • Varierte og interessante arbeidsoppgaver i et godt læringsmiljø.
  • Hyggelige kollegaer i et uformelt og inkluderende arbeidsmiljø
  • Lønn i henhold til tariff/regulativ
  • Ved behov kan vi være behjelpelig med overnatting.