Nordlaks Smolt AS

Jobber fra Nordlaks Smolt AS

Driftstekniker settefisk
Norge/ Nordland/ Hamarøy
Primærnæring og næringsmiddel -> Jakt, fiske, oppdrett -> Havbruk, fiske og oppdrett
Utløpsdato: 7 apr 2020
Driftstekniker settefisk
Norge/ Nordland/ Hamarøy
Primærnæring og næringsmiddel -> Jordbruk
Utløpsdato: 7 apr 2020
Driftstekniker settefisk
Norge/ Nordland/ Hamarøy
Primærnæring og næringsmiddel -> Jakt, fiske, oppdrett
Utløpsdato: 7 apr 2020
Driftstekniker settefisk
Norge/ Nordland/ Flakstad
Primærnæring og næringsmiddel -> Jakt, fiske, oppdrett
Utløpsdato: 7 apr 2020
Sommerjobber i Nordlaks Smolt
Norge/ Nordland/ Sørfold - Norge/ Nordland/ Flakstad - Norge/ Nordland/ Hamarøy
Primærnæring og næringsmiddel -> Jakt, fiske, oppdrett
Utløpsdato: 19 apr 2020