Nordly Holding AS

Nordly Holding er et konsern med virksomhet innen helse og produktutvikling, hovedsakelig rettet mot havbruksnæringen. I konsernet er det overkant av 110 ansatte fordelt på datterselskaper og avdelinger i inn- og utland. Hovedkontorfunksjonen er på Leknes i Lofoten.

Blant konsernselskapene finner man STIM som er en landsdekkende leverandør av kunnskapstjenester innen havmiljø, fiskehelse og teknisk sertifisering innen havbruk og industri. STIM er også en stor distributør av legemidler og fiskehelseprodukter til havbruksnæringen.

ACD Pharma er et legemiddelutviklingsselskap som er i ferd med å etablere verdens første GMP-godkjente legemiddelfabrikk for produksjon av bakteriofager. Bakteriofager er et viktig verktøy i bekjempelsen av antibiotikaresistens.

Datterselskapet Polarfeed er landets eneste norskeide fiskefôrprodusent, og fokuserer på høykvalitets fiskefôr for robust fiskehelse og høyere superiorandel.

HR-ansvarlig, Lofoten

Som HR-ansvarlig i Nordly Holding får du jobbe tett med ledergruppen for et solid konsern med stort fokus på utvikling og innovasjon. Vi søker en resultatorientert person som kan bidra til å videreutvikle organisasjonen vår innen HR og HMS, og bistå øvrige ledere i utøvelsen av arbeidsgiverrollen, sikre etterlevelse av lov- og avtaleverk samt bruk av de menneskelige ressursene.

Som HR-ansvarlig skal du være en god og tydelig veileder for organisasjonen innenfor HR/HMS-området og ivareta både en støttende rolle og en etterlevelsesrolle. Du må evne å skape tillit og gode samarbeidsrelasjoner til medarbeidere så vel som til ledere, arbeidstakerorganisasjoner og vernetjenesten.

Arbeidssted er Leknes i vakre Lofoten, og du får plass i det som blir Lofotens flotteste kontorbygg helt nede i vannkanten ved Buksnesfjorden. Konsernets nye hovedkontor er under bygging og vil stå ferdig i begynnelsen av 2022. Bygget vil i tillegg romme en bakteriofag- og vaksinefabrikk samt undervisningslokaler for Havbruksakademiet.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for videreutvikling av arbeidsgiverrollen, virksomhetens arbeidsgiverpolitikk, lønnspolitikk og andre overordnede retningslinjer og planer innen HR/HMS-området.
 • Iverksetting av HR-tiltak med utgangspunkt i forretningsmessige behov
 • Utvikle rammer for å bli en attraktiv arbeidsgiver med tanke på å rekruttere, utvikle og beholde kompetente og motiverte medarbeidere.
 • Ansvar for HMS, IA og personvern
 • Ansvar for kontakt og samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene og vernetjenesten.
 • Bidra til å sikre effektive og koordinerte omstillings- og HR-prosesser på tvers i organisasjonen.

 

Kvalifikasjoner og egenskaper

 • Relevant utdanning på minimum bachelornivå.
 • Erfaring med operativ HR-støtte og ledererfaring fra en større virksomhet.
 • God kompetanse og dokumentert erfaring og resultater innen HR/HMS-området (forvaltning, arbeidsrett, omorganiseringer, personvern, HMS, IA)
 • God IT-forståelse og erfaring med å jobbe med digitale HR-systemer
 • God forståelse for tariff, relevant avtaleverk og partssamarbeid
 • Som HR-ansvarlig hos oss må du ha god forretnings- og organisasjonsforståelse. Du må være strukturert, selvstendig og nøyaktig i arbeidet og kommunisere godt både skriftlig, muntlig og digitalt. 

Vi tilbyr

 • En utfordrende og spennende jobbmulighet i et selskap med internasjonale ambisjoner, lokalisert i ville og vakre Lofoten
 • Nord-Norges flotteste kontorlokaler under bygging
 • Et offensivt og kreativt arbeidsmiljø med engasjerte og faglig dyktige kolleger
 • Konkurransedyktige betingelser