Nordly Holding AS

Nordly Holding er et konsern med fokus innen helse og produktutvikling. I konsernet er det overkant av 110 ansatte fordelt på datterselskaper og avdelinger i inn- og utland. Hovedkontorfunksjonen er på Leknes i Lofoten.

Blant konsernselskapene finner man STIM som er en landsdekkende leverandør av kunnskapstjenester innen havmiljø, fiskehelse og teknisk sertifisering innen havbruk og industri. STIM er også en stor distributør av legemidler og fiskehelseprodukter til havbruksnæringen.

ACD Pharma er et legemiddelutviklingsselskap som er i ferd med å etablere verdens første GMP-godkjente legemiddelfabrikk for produksjon av bakteriofager. Bakteriofager er et viktig verktøy i bekjempelsen av antibiotikaresistens.

Datterselskapet Polarfeed er landets eneste norskeide fiskefôrprodusent, og fokuserer på høykvalitets fiskefôr for robust fiskehelse og høyere superiorandel.

Jobber fra Nordly Holding AS

HR-ansvarlig, Lofoten
Norge/ Nordland/ Vestvågøy
Administrasjon, Personal og Økonomi -> Personal
Lov, rett og sikkerhet
Utløpsdato: 18 okt 2021