Norsvin SA

Norsvin SA er et avlsselskap, med utvikling, produksjon og salg av svinegenetikk som sine viktigste oppgaver. Norsvins genetikk tilbys kunder globalt gjennom selskapet Topigs Norsvin, ett av verdens største selskaper innen svinegenetikk. Norsvin SA har hovedkontor på Hamar og ca. 90 ansatte. Eksport av genetikk er et strategisk satsningsområde for Norsvin med betydelig potensiale for vekst i årene som kommer.

LABORATORIETEKNIKER – 100 % FAST STILLING

Vi søker en engasjert, effektiv og strukturert medarbeider til Norsvin Alfa Seminstasjon. Laboratorieteknikeren vil være en del av vårt produksjonsteam som har ansvar for produksjon, kvalitetskontroll og distribusjon av svinesæd til både nasjonale og internasjonale kunder. Vi trenger en medarbeider som trives med rutinearbeid, har evne til å forvalte tiden effektivt, sikrer høy kvalitet i sine leveranser og som ønsker å jobbe i team innen et fagfelt i stadig utvikling.

ROLLEN
Arbeidet vil hovedsakelig bestå av:

 • Gjennomføre kvalitetskontroll i henhold til interne metoder og standarder
 • Kvalitetsarbeid generelt, herunder avvikshåndtering
 • Renhold og annet forefallende laboratoriearbeid
 • Innkjøp av forbruksvarer til laboratoriet
 • Kontroll av instrumenter
 • Bistand i forskningsprosjekter ved behov

 

ØNSKEDE KVALIFIKASJONER
Følgende faglige kompetanseområder er viktige for å lykkes i rollen:

 • Utdanning innen bioteknologi, bioingeniør eller tilsvarende. Relevant erfaring kan kompensere for utdanningskrav
 • Erfaring fra laboratoriearbeid er en fordel
 • Gode norsk og engelsk ferdigheter, muntlig og skriftlig
 • Grunnleggende IT kompetanse.  

Dette er faglige kompetanseområder kandidatene vil bli vurdert opp mot i intervju.


VI KAN TILBY:

 • En sentral plass i Norsvin sin produksjonskjede
 • Godt arbeidsmiljø som preges av engasjement, raushet og godt humør
 • Faglige utviklingsmuligheter i et nasjonalt og internasjonalt miljø
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Lønn etter avtale

 

Stillingen har sitt arbeidssted på Norsvin Alfa Seminstasjon i Lageråvegen 595, Vang på Hedmarken.

Kjernetid vil være fra klokken halv seks til klokken ett/halv to, avhengig av sesong

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til semin og eksportsjef Elisabeth N. Nordbye tlf. 934 18 689