Nortura SA logo

Nortura er en av Norges største matprodusenter, og Gilde og Prior er to av våre mest kjente merkevarer. Vi er bondens selskap; et samvirke eid av over 18 800 norske bønder over hele landet. I Nortura jobber vi hver dag for matglede, helse og bærekraft. Vi skaper store verdier for Norge, omsetter for 23 milliarder kroner og legger igjen over 5 milliarder kroner til fellesskapet gjennom skatter og avgifter fra våre ansatte, eiere og underleverandører (samfunnsregnskap 2016).

Vil du jobbe med noen av Norges sterkeste merkevarer?
Nortura SA Økonomi, Finans og IKT søker:

Analytiker konsern

Nortura Økonomi, Finans og IKT har ansvaret for hele konsernets regnskaps-/ finans-/ økonomifunksjon, samt IKT, forretningsutvikling, eiendom, juridisk, pensjonskasse, og innkjøp. 

Finans- og konserncontrolling-avdelingen skal sørge for god økonomisk rapportering på selskaps- og konsernnivå, bidra med analyse- og utredningskapasitet, forvalte konsernets finansieringsbehov og finansielle/ operasjonelle risikostyring, ivareta relasjoner til banker, finansinstitusjoner, forsikringsselskaper, børs, meglere og investorer, samt bidra til optimal styring av eierskapsinteresser, investeringer og arbeidskapital.  

Stillingen inngår i Norturas finans- og konserncontrolling-avdeling, og rapporterer til finansdirektør. 

Nortura har et sterkt økonomimiljø, preget av en uformell og hyggelig tone, og fokus på å understøtte ledelsen med god økonomirapportering og solid beslutningsgrunnlag, basert på grundige analyser. Konsernet er for tiden i en betydelig omstillingsfase, som følge av overgang til SAP.

Oppgaver:

  • analyser, modellering og beslutningsstøtte
  • bidra i økonomisk rapportering på konsernnivå
  • budsjett-, strategi- og planarbeid
  • risikoanalyser
  • prosjektarbeid
  • bransje- og investeringsanalyser
  • finansielle transaksjoner og eierskapsoppfølging 

Analytikeren skal jobbe bredt, både faglig og i organisasjonen, og vil få gode muligheter til å bli en viktig medspiller i Norturas økonomi- og analysemiljø.

Kvalifikasjoner:

Aktuelle kandidater har utdanning på mastergrad-nivå innen økonomi/ finans (siv.øk., siv.ing. eller lignende) med solide resultater, og tre til syv års erfaring fra økonomi-/ analysefunksjon i større industrimiljøer, eventuelt konsulent-/ revisjonsbransjen. 

Vi er på jakt etter deg som er nysgjerrig, søker å forstå både helhet og detaljer, og motiveres av gode faglige og personlige utviklingsmuligheter i en stor og kompleks industrivirksomhet, innen en spennende bransje i betydelig endring. 

Det forventes høy integritet, stor arbeidskapasitet og god gjennomføringsevne. Du bør være analytisk sterk, fortrolig med Excel/ IT-verktøy, forretningsorientert, og ha gode mellommenneskelige egenskaper. 

Vi kan tilby et godt arbeidsmiljø, konkurransedyktige betingelser, gode pensjons- og forsikringsordninger og attraktive personalgoder.

Spørsmål om stillingen kan rettes til
Finansdirektør Kristian Sævik, mob: 48269531

Søknader mottas kun elektronisk.
Klikk på send søknad linken under for å søke på stillingen.

Søknadsfrist: 29.oktober 2017

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.