Nortura SA logo

Nortura er en av Norges største matprodusenter, og Gilde og Prior er to av våre mest kjente merkevarer. Vi er bondens selskap; et samvirke eid av over 18 800 norske bønder over hele landet. I Nortura jobber vi hver dag for matglede, helse og bærekraft. Vi skaper store verdier for Norge, omsetter for 23 milliarder kroner og legger igjen over 5 milliarder kroner til fellesskapet gjennom skatter og avgifter fra våre ansatte, eiere og underleverandører (samfunnsregnskap 2016).

Nortura Sarpsborg er selskapets største påleggsfabrikk. De har også ekspedisjon.

Vil du jobbe med noen av Norges sterkeste merkevarer?
Nortura Sarpsborg søker:

Arbeidsleder rå sone

Arbeidsleder i foredlingsavdelingen rå sone med fokusområde salteri, hakkerom og koke/røkeskap

Stillingens hovedoppgaver:

 • Daglig oppfølging av driften i området
 • Ansvar for bemanning av operatører på linjene
 • Kvalitetsstyring og HMS
 • Økonomi – være oppdatert og følge nøkkeltall
 • Personal – nærmeste kontakt for operatørene
 • Samordning mot teknisk avdeling, plan og driftsstøtte
 • Kontinuerlig forbedring av driften
 • Sikre opplæring iht opplæringsplan
 • Oppfølging av avdelingens forbedringsarbeid

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Ledererfaring og gode samarbeidsevner
 • Kjennskap og erfaring med produksjonslinjer
 • Generell god kompetanse med IT som arbeidsverktøy
 • Evne til å drive systematisk og målrettet forbedringsarbeid

Vi ønsker selvstendig person som vil være med å videreutvikle avdelingen i tråd med Nortura sine verdier.  

Stillingene rapporterer til avdelingsleder og inngår i avdelingens lederteam.

Spørsmål om stillingen kan rettes til
Glenn Thomas Hansen, mob: 908 44 005

Søknader mottas kun elektronisk.
Klikk på send søknad linken under for å søke på stillingen.

Søknadsfrist: 27.november 2017

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.