Nortura SA logo

Nortura er en av Norges største matprodusenter, og Gilde og Prior er to av våre mest kjente merkevarer. Vi er bondens selskap; et samvirke eid av over 18 800 norske bønder over hele landet. I Nortura jobber vi hver dag for matglede, helse og bærekraft. Vi skaper store verdier for Norge, omsetter for 23 milliarder kroner og legger igjen over 5 milliarder kroner til fellesskapet gjennom skatter og avgifter fra våre ansatte, eiere og underleverandører (samfunnsregnskap 2016). 

Nortura Førde slakter, skjærer og stykker kjøtt fra småfe og storfe samt slakter gris.

Sesongarbeidarar

Vi søkjer etter sesongarbeidarar, då vi i løpet av september og oktober 2018 skal slakte omlag 100.000 sau og lam. Vi treng folk både i fjøsen, slakte-, kjøle- og skjæreavdelingane.

Kompetansekrav:

Vi søkjer deg som likar å jobbe både med kropp og hovud, har god helse og er påliteleg i arbeid. Opplæring blir gitt, men det er ein fordel om du har erfaring frå gardsbruk med husdyrhald.

Lønn etter tariff.

Dei som blir tilsett må gjennomgå konsernet sitt program for hygiene- og HMS-opplæring.

Spørsmål om stillinga kan rettast til
Sveinung Søreide, mob: 906 83 046

Søknader skal sendast elektronisk.
Klikk på send søknad linken under for å søkje på stillinga.

Søknadsfrist: 31. juli 2018

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.