Nortura

Nortura er en av Norges største matprodusenter, og Gilde og Prior er to av våre mest kjente merkevarer. Vi er bondens selskap; et samvirke eid av over 18 800 norske bønder over hele landet. I Nortura jobber vi hver dag for matglede, helse og bærekraft. Vi skaper store verdier for Norge, omsetter for 23 milliarder kroner og legger igjen over 5 milliarder kroner til fellesskapet gjennom skatter og avgifter fra våre ansatte, eiere og underleverandører (samfunnsregnskap 2016). 

Nortura Otta slakter og skjærer storfe

Vil du jobbe med noen av Norges sterkeste merkevarer?
Til Nortura Otta søker vi:

Kvalitetsleder

Da vår nåværende kvalitetsleder har valgt nye utfordringer eksternt, søker vi hans erstatter. Kvalitetsleder har ansvar for bedriftens kvalitetsarbeid og kvalitetssystem.

Arbeidsoppgaver:

 • kvalitetskontroll
 • oppfølging av bedriftens kvalitetssystem, internkontroll og haccp system
 • revisjoner innenfor ansvarsområdet
 • avviksoppfølging for fabrikken
 • diverse prøveuttak (vannprøver, kjøttprøver, miljøprøver, etc
 • mikrobiologisk laboratoriearbeid

Ønskede kvalifikasjoner:

 • relevant utdanning og erfaring innen mikrobiologisk laboratoriearbeid
 • serviceorientert og utadvendt
 • kunne jobbe selvstendig og målrettet med høy gjennomføringsevne
 • kjennskap til relevant IKT verktøy
 • kunne kommunisere godt, både skriftlig og muntlig

Kompetanse om gjeldende lovverk innenfor de aktuelle oppfølgingsområdene vil være en fordel.

Vi tilbyr:

 • ordnede arbeidsforhold, i et godt arbeidsmiljø
 • lønn etter avtale
 • pensjons- og forsikringsordninger
 • gode utviklingsmuligheter i et spennende konsern

Den som ansettes må gjennomgå konsernets hygiene- og HMS opplæringsprogram.


Spørsmål om stillingen kan rettes til:

John Brede Randen, mob: +47 906 26 825

Svein Leirflaten, mob: +47 908 41 256

Søknader mottas kun elektronisk.
Klikk på send søknad linken under for å søke på stillingen.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.