Nortura

Nortura er en av Norges største matprodusenter, og Gilde og Prior er to av våre mest kjente merkevarer. Vi er bondens selskap; et samvirke eid av over 18 800 norske bønder over hele landet. I Nortura jobber vi hver dag for matglede, helse og bærekraft. Vi skaper store verdier for Norge, omsetter for 23 milliarder kroner og legger igjen over 5 milliarder kroner til fellesskapet gjennom skatter og avgifter fra våre ansatte, eiere og underleverandører (samfunnsregnskap 2016).

Leder Bærekraft

Er du opptatt av bærekraft i norsk landbruk og matproduksjon? Nortura er en viktig del av løsningen – og trenger deg som vil bidra til en bærekraftig verdiskaping på norske ressurser! 

Nortura produserer rundt 250 millioner kilo norsk mat i året og skal gjøre det på en måte som er ansvarlig og verdibasert for både dyr og folk, og i tråd med FNs bærekraftmål. Norsk kjøtt- og eggproduksjon har mange bærekraftige fortrinn som vi ønsker å løfte frem, samtidig som vi skal bidra til at Norge og norsk landbruk leverer på Paris-avtalen om redusert klimaavtrykk innen 2030. Vi har satt klare mål både for matsvinn, klimavennlig emballasje, klimanøytrale fabrikker, redusert matsvinn og sirkulærøkonomi i hele verdikjeden.   

For å sette enda mer trykk på vårt arbeid, koordinere overordnede planer og tiltak i konsernet, følge opp målene og utvikle nye, trenger vi deg som brenner for norsk verdiskaping, norsk landbruk og norsk bærekraft.  

Vil du hjelpe oss med ditt engasjement, kunnskap og lederegenskaper?  

Vi vil gjerne snakke med deg som:  

 • Har solid kompetanse på arbeid med bærekraft og klima
 • Kan dokumentere resultater på måloppnåelse innenfor området
 • Er strukturert og analytisk, og med god teft for kommunikasjon og pedagogikk
 • Har solid samfunns- og forretningsforståelse
 • Evner å identifisere dilemmaer og peke på mulige veier videre
 • Evner å bygge gode relasjoner i en kompleks organisasjon med mange interessenter
 • Vil være med å bidra til at folk opplever norsk landbruk som en del av løsningen i klimaspørsmål
 • Er trygg på deg selv, dine verdier og hva du kan bidra med 

Det er en fordel om du: 

 • Har erfaring fra større selskaper og/eller komplekse organisasjoner/verdikjeder
 • Har kunnskap om norsk landbruk og/eller kjøttproduksjon
 • Har kunnskap om forskning og utvikling som skjer på området
 • Har jobbet i et kommersielt selskap
 • Har lederfaring, god arbeidskapasitet og tåler at det blåser litt 

Vi kan tilby:  

 • En av Norges mest spennende arbeidsplasser for deg som ønsker å være "der det skjer"
 • En arbeidsplass som gjør en forskjell for norsk matproduksjon
 • Dedikerte kolleger som er blant Norges beste i sine fag
 • Store muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Konkurransedyktige betingelser

Kontaktperson:
Ellen Flø Skagen
tlf: 92810288

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.