Nortura

Kategorirådgiver for dagligvare - område Tromsø og omegn

Nortura Salg har nå ledig en spennende stilling som Kategorirådgiver for dagligvare for område Tromsø og omegn. Kategorirådgiver i Nortura er ansvarlig for å følge opp et definert antall butikker innenfor ansvarsområdet. 

Bosted er Tromsø og stillingen rapporter til selgerleder Hege Rustad Rudi. Det vil kreves reisevirksomhet for å dekke egne butikker, samt regionale og sentrale samlinger

 

Ansvarsområder:

 • topplinje i eget salgsdistrikt
 • omsetningsutvikling i eget salgsdistrikt
 • distribusjonsgrad i eget salgsdistrikt
 • kampanjegjennomføring i eget salgsdistrikt
 • kundetilfredshet

Arbeidsoppgaver:

 • være oppdatert på egne kunder, endringer og bevegelser i markedet samt konkurrentinformasjon
 • rådgiver i butikk, sikre gjennomføring av kjedekampanje
 • rådgiver overfor kunder på produkt og kategori
 • drive mersalg, samt introdusere produktportefølje for definerte kunder
 • selge inn, gjennomføre og følge opp markeds- og kampanjeaktiviteter i butikk
 • sikre gjennomføring av kampanjer i butikk, følge tett opp
 • planlegge og prioritere bruk av tid
 • analysere og initiere forbedringstiltak kontinuerlig ovenfor sin kundebase
 • utvikle og vedlikeholde gode kunderelasjoner og god kommunikasjon med kundene
 • bidragsyter i oppfølging av bedriftens avtaler med hver enkelt kjede
 • daglige kundebesøk i definert salgsområde

Kompetanse:

 • produkt og kategori
 • økonomi og forretningsforståelse
 • forretningsmessig relasjon tid
 • innsiktbasert salg
 • struktur
 • resultat- og løsningsorientert
 • digital kompetanse

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.