Nortura

Nortura SA er blant Norges største matkonsern og leverandør av merkene Gilde, Prior, Terina, Thulefjord, Joika og Eldhus.


Nortura SA er et samvirke, eid av ca. 17.700 bønder. Vi er 5.500 medarbeidere over hele landet, og omsetter for 23 milliarder. Vi vil inspirere til alle tiders mat, og har verdiene positiv, pålitelig, målrettet og nyskapende.

Tilførsel og livdyrformidler storfe

Vi søker en medarbeider til jobben som tilførsel og livdyrformidler storfe for østlandet.

Stillingens hovedoppgaver

 • rådgiving og oppsøkende tilførselsarbeid
 • beholde og øke tilførsler i Innlandet
 • formidling av livdyr
 • andre produsentretta rådgiver oppgaver

Ønskede kvalifikasjoner for stillingen

 • formell landbruksfaglig utdannelse
 • generell husdyrfaglig kunnskap
 • kunnskap om og forståelse for samvirke
 • kunnskap om og erfaring i bruk av dataverktøy
 • god muntlig og skriftlig framstillingsevne
 • må disponere egen bil

Vi søker en positiv, samarbeidsorientert og utadvendt person som er en god relasjons- og teambygger.

Du må ha en utpreget serviceinnstilling, være nøyaktig og kunne jobbe selvstendig.

Vi kan tilby

 • lønn etter avtale
 • gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • varierte og utfordrende oppgaver
 • uformelt og godt arbeidsmiljø