Nortura

Norfersk AS er en heleid datterbedrift av Nortura SA. Vi er utviklet av Nortura og NorgesGruppen for eksklusivt å betjene Meny, Spar, Kiwi, Joker og Nærbutikken med førsteklasses produkter av storfe, svin og lam.

Hele vårt sortiment er forbrukerpakket rått kjøtt, og de viktigste produktene for oss er deiger, koteletter, biffer og fileter. Norfersk produserer omlag 19 millioner kilo kjøtt i året, har ca 130 årsverk og en årsomsetning på ca 1,5 mrd kroner.

Kvalitetsleder

Vi har behov for å ansette ny kvalitetsleder på vår fabrikk på Hærland.
Kvalitetsleder inngår i bedriftens ledergruppe og stillingen rapporterer til daglig leder.

Hovedoppgaver

 • Overordnet ansvar for bedriftens kvalitetssystem
 • Ansvar for at kvalitetssystemet tilfredsstiller myndighets- og kundekrav
 • Ivareta kravene i BRC standard og sikre sertifisering
 • Ansvar for bedriftens sporingssystem
 • Ansvar for interne og eksterne revisjoner
 • Ansvar for revidering av bedriftens underleverandører
 • Kontakt og oppfølging med kundens kvalitetsledelse
 • Myndighetskontakt
 • Rådgiver for produksjonsavdelingene i relevante spørsmål
 • Ansvar for systematisk arbeid med miljøtiltak
 • Delta i prosjekt- og utviklingsoppgaver


Ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant næringsmiddelfaglig utdannelse fra høyskole eller universitet
 • Erfaring fra arbeid med kvalitetssystemer og kvalitetsarbeid
 • Beherske engelsk – muntlig og skriftlig
 • Stillingen vil kreve en selvstendig og systematisk person, både mot arbeid internt i bedriften, men også mot eksterne kunder og leverandører
 • Vi ønsker oss en person med høy arbeidskapasitet, gjennomføringsevne og samarbeidsegenskaper


Vi kan tilby

 • Varierte, krevende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Ordnede arbeidsforhold i et godt arbeidsmiljø
 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjon-/forsikringsordninger