Nortura

Industrimekanikar

Teknisk avdeling har ansvar for anleggets maskiner, bygg og infrastruktur som består av: 

Slaktelinjer, skjerelinje, kjøle- og fryseanlegg, dampanlegg, trykkluft anlegg, hydraulisk anlegg, el-anlegg.  VVS-anlegg, renseanlegg, truckar og bilar.

Verksemda arbeider systematisk etter prinsippa i moderne vedlikehald med fokus på førebyggande rutinar.

Avdelinga bruker SAP basert vedlikehald system.  

Den/dei som blir tilsett må følgje avdelinga sin vaktplan.  Avdelinga har fire medarbeidarar og ein lærling frå før.

 
Arbeidsoppgåver:

  • Delta i dagleg vedlikehaldsarbeid
  • Delta i utvikling av ulike prosjekter


Kvalifikasjonar:

  • Utdanning ifht industrimekanikar eller anna relevant fagbrev, evt aktuell praksis
  • Evne til å arbeide strukturert og målbevisst, med orden og systematikk i fokus
  • Gode samarbeidsevner
  • Interesse og kompetanse i forhold til automasjon, EDB og PLS-styring
  • Ditt gode humør og kreative evner ser me fram til


Til stillinga tilbyr me:

  • Gode arbeidsforhold i eit triveleg og hektisk miljø, der du får delta i utvikling og kompetansebygging i ei avdeling med høgt fagmiljø
  • Vurderer å gi vidareutdanning som kjølemaskinist/tekniker til den rette personen
  • Lønn etter avtale, pensjons- og forsikringsordningar

For fleire opplysninger, ta kontakt med fabrikksjef Britt Randi Stokkevåg.