Nortura

Nortura SA er blant Norges største matkonsern og leverandør av merkene Gilde, Prior, Terina, Thulefjord, Joika og Eldhus.
Nortura SA er et samvirke, eid av ca. 19.000 bønder. Vi er 5.500 medarbeidere over hele landet, og omsetter for 23 milliarder. Vi vil inspirere til alle tiders mat, og har verdiene positiv, pålitelig, målrettet og nyskapende.

Jobber fra Nortura

Automatiker/Elektriker
Norge/ Trøndelag/ Steinkjer
Industri / Bygg og anlegg / Håndverk og verkstedsarbeid -> Maskinteknikk og mekanikk
Utløpsdato: 4 feb 2020
Industrimekaniker
Norge/ Trøndelag/ Steinkjer
Industri / Bygg og anlegg / Håndverk og verkstedsarbeid -> Industri / Produksjon
Utløpsdato: 4 feb 2020
Dyrevernansvarlig fjøsmedarbeider
Norge/ Rogaland/ Eigersund
Primærnæring og næringsmiddel
Utløpsdato: 7 feb 2020
Sjåfør dyretransport
Norge/ Innlandet/ Elverum
Primærnæring og næringsmiddel -> Matproduksjon
Transport, lager og logistikk
Utløpsdato: 31 jan 2020