Nortura

Nortura SA er blant Norges største matkonsern og leverandør av merkene Gilde, Prior, Terina, Thulefjord, Joika og Eldhus.


Nortura SA er et samvirke, eid av ca. 17.700 bønder. Vi er 5.500 medarbeidere over hele landet, og omsetter for 23 milliarder. Vi vil inspirere til alle tiders mat, og har verdiene positiv, pålitelig, målrettet og nyskapende.

Jobber fra Nortura

Fagsjef ernæring
Norge/ Oslo
Primærnæring og næringsmiddel -> Matproduksjon
Utløpsdato: 10 nov 2020
Organisasjonsleder i Region Vest- og Agro
Norge/ Rogaland/ Stavanger
Administrasjon, Personal og Økonomi
Primærnæring og næringsmiddel -> Matproduksjon
Utløpsdato: 30 okt 2020
Tilførsel og livdyrformidler storfe
Norge/ Innlandet
Primærnæring og næringsmiddel -> Matproduksjon
Utløpsdato: 1 nov 2020
Automatiker/tekniker
Norge/ Viken/ Indre Østfold
Industri / Bygg og anlegg / Håndverk og verkstedsarbeid -> Maskinteknikk og mekanikk
Utløpsdato: 31 okt 2020