Oppland fylkeskommune

Fagskolen Innlandet er framtidsrettet, praktisk orientert og bruker mye ny teknologi i undervisningen. Vi utdanner ledere for framtidens næringsliv. Vi har tett kontakt med de ulike bransjene, noe som gir mulighet for faglig utvikling. 

Fagskolen Innlandet er landets største fagskole med nesten 1100 voksne studenter og 60 lærere. Skolen tilbyr studier innen tekniske fag, helsefag og økonomi- og ledelsesfag. Fagskolen har heltids-, deltids- og nettstøttede studietilbud. 

Fagskolen Innlandet ligger på Campus Kallerud sammen med NTNU Gjøvik og flere innovative bedrifter. Skolen har moderne og trivelige lokaler, godt utstyrte undervisningsrom og egen kantine. 

Skolen har en kultur preget av gjensidig respekt, engasjement, optimisme, mot og vilje til kontinuerlig læring.

Fagskolen Innlandet er eid og drevet av Hedmark og Oppland fylkeskommuner. Ansettelsesforholdet ligger hos Oppland fylkeskommune.

Vil du dele din kunnskap om KEM/VVS med voksne studenter?

Vil du være med og utdanne fagskoleingeniører som skal bygge landet for vår neste generasjon? Fagskolen Innlandet søker ingeniører som vil undervise i KEM-/VVS-fag.

Vi søker deg som

 • Har variert erfaring fra entreprisegjennomføring av VVS-prosjekter og/eller som rådgivende ingeniør VVS
 • Liker å kommunisere med voksne studenter
 • Er opptatt av samarbeid og tverrfaglighet
 • Er ryddig og strukturert
 • Har gode generelle datakunnskaper og erfaring fra bruk av VVS-simuleringsprogrammer og 3D-modellering

Vi tilbyr

 • Godt arbeids- og fagmiljø med støttende og utviklingsorienterte kolleger
 • Fleksibilitet i arbeidstid og belastning
 • Voksne og motiverte studenter
 • Moderne lokaler med tidsriktige løsninger og utstyr
 • Mulighet til faglig fordypning og faglig samarbeid
 • Fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

Om stillingen

 • Inntil 100 % fast undervisningsstilling innen fagområdene VVS / klima, energi og miljø i bygg (KEM)
 • Stillingen er ledig fra 1. oktober 2018

Arbeidsoppgaver

 • Undervisning innen fagområdet KEM/VVS og FDV. 
 • Vi har et særlig behov for oppdatert kompetanse på VVS-automasjon og sentral driftskontroll i bygninger.
 • Vi skal øke vår kapasitet på prosjekteringskompetanse for sanitær, varme- og luftbehandlingsanlegg med kjøling, termisk og fornybar energi. Energiproduksjon og distribusjonssystemer er del av dette.
 • Bidra til at planlegging, gjennomføring og evaluering av undervisningen er i samsvar med skolens kvalitetssystem, våre studieplaner og aktivitetsplaner gjennom teamarbeid.

Ønskede kvalifikasjoner

 • God og variert praksis  innen nevnte fagdisipliner med formalkompetanse på sivilingeniør-/masternivå eller ingeniør-/bachelornivå.
 • Pedagogisk utdanning er ønskelig, men kan ordnes senere i samarbeid med skolen

Vi ser fram til å motta søknaden din.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.