Orica Norway AS

Orica Norway AS er Norges ledende leverandør av sivile sprengstoff- og tennmiddelsystemer, med tilhørende service- og konsulenttjenester, til bergverks- og anleggsbransjen. Vi er en del av Orica Ltd.

Det norske hovedkontoret,  ligger sentralt til på Gullaug i Lier kommune rett utenfor Drammen. Vi har et godt utbygd distribusjonsnett med strategiske plasserte tyngdepunktslager, kontorer og bulkstasjoner i hele landet. Totalt er vi ca. 120 ansatte. 
I Orica er vi opptatt av å ta vare på våre ansatte og vårt miljø. Miljømessige, sosiale og samfunnsmessige forpliktelser er viktig for oss, våre kunder og samfunnet.  
Orica Norway AS har en enkel og klar organisasjonsstruktur og godt samarbeid over avdelingsgrensene. Vi har en uformell tone i det daglige arbeidet, og jobber aktivt for å opprettholde et godt og trivelig arbeidsmiljø.

 

Det er for tiden ingen ledige stillinger

Hos Orica forplikter vi oss til å utvikle morgendagens teknologier og løse dagens utfordringer sammen med våre kunder - Vil du bli med på laget?

 Alle våre stillinger lyses ut internt før det åpnes opp for eksterne søkere

Jobber du i Orica og ønsker å søke på en INTERN UTLYSNING - er du på rett sted. Trykk på 'Send åpen søknad' under her. Fyll inn ditt navn og annen personalia i tillegg til at du skriver inn hvilken stilling du søker på under i 'Overskrift'. Skriv noen ord om hvorfor du søker på denne stillingen samt last opp din CV.

Er du en EKSTERN JOBBSØKER og er interessert i jobb i Orica Norway er du velkommen til å registere din interesse her.
Skriv i 'Overskrift' hvilken type jobb/funksjon du er interessert i. Skriv litt i søknadsfeltet om hvem du er, hva du ønsker å jobbe med og informer om hvilken type utdanning/kompetanse/erfaring/ekspertise du kan tilby.
Du kan også registerer din CV, slik at vi eventuelt kan søke opp din nøkkelkompetanse når vi har en ledig stilling. Vi oppfordrer deg å følge med på våre sider og søke på stillinger som du er interessert i.

Å jobbe i Orica Norway krever at du som ansatt må beherske både norsk og engelsk veldig godt  - både muntlig og skriftlig.

 

!!   Alle stillinger som skal håndtere sprengstoff - direkte eller indirekte - må framvise Ordinær Polititattest som er mindre enn 3 måneder gammel før et tilbud kan overbringes. Jfr Eksplosivforskriften §2-2a !!