Østre Toten kommune

Østre Toten kommune er én av 46 kommuner i Innlandet fylke, og har ca. 15 000 innbyggere. Vår visjon er «Livskvalitet ved Mjøsa». Vi leverer gode tjenester til innbyggerne våre takket være arbeidstakere med engasjement og høy kompetanse. Vi kan tilby utfordrende og meningsfulle arbeidsoppgaver innenfor et stort spekter av fagområder. Vi har en god pensjonsordning og et inkluderende arbeidsliv. Kommunens verdier er Nytenking, Kvalitet og Respekt. Les mer om Østre Toten kommune Helse, omsorg og velferd HER!

Er du vår nye kollega? Vi søker en framoverlent, analytisk og initiativrik spesialrådgiver/spesialkonsulent.

Spesialrådgiver / spesialkonsulent - 100% fast stilling

Arbeidssted: 

Stillingen er plassert i stab til kommunalsjef for helse, omsorg og velferd sammen med flere stabsfunksjoner. Staben har oppgaver knyttet til lederstøtte, plan, analyse og strategi, samt virksomhetsstyring, tjeneste- og fagutvikling og omstillingsarbeid og jobber tett på ledelsen. Helse, omsorg og velferd har stort utviklingsfokus og står i stort reformtrykk som medfører endringer og utvikling i tjenestene. Staben har viktige roller for å bidra til måloppnåelse og som støtte i utviklingsarbeid. 

Fakta om stillingen: 

Spesialrådgiver skal bistå med utvikling i helse - og omsorgssektoren ved å være pådriver og ansvarlig innen hovedområdene:

 • Saksbehandling til politiske råd, styrer og utvalg
 • Administrativ saksbehandling
 • Vesentlig rolle i virksomhetsstyring og –rapportering
 • Delta i sektorens løpende prosjekter innen innovasjon og omstilling
 • Bistå i utvikling av års- og strategiplaner
 • Bistå i økonomiprosesser, samt ansvar for å søke og følge opp tilskudds- og prosjektmidler
 • Vesentlig rolle i sektorens arbeid med kvalitetsforbedring og internkontroll
 • Oppgaver innenfor tjenesteområdets ulike fagområder både ut fra interne bestillinger i tjenesteområdet og bestillinger gitt i politiske vedtak
 • Å forberede og tilrettelegge for endringer og omstillinger i tjenesteområdet


Ansvarsområde: 

 • Plan og analyse og beslutningsstøtte
 • Administrativ støtte, virksomhetsstyring og årsplanlegging internt
 • Utvikling og forbedring av administrative prosesser
 • Sikre administrative støttefunksjoner til kommunalsjefsnivået, herunder klagesaker
 • Relevant driftsstøtte til enhetene, herunder relevante styringsdata og analyser
 • Tilrettelegging, planlegging og oppfølging av brukerundersøkelser
 • Relevant prosjektledelse og prosjektdeltakelse


Kvalifikasjoner:

 • Universitets- eller høgskoleutdanning innenfor statsvitenskap/samfunnsfag og/eller økonomi/ledelse, gjerne på masternivå
 • Gjerne prosjektlederkompetanse
 • Innsikt i kommunal forvaltning og styring er en fordel
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne, må kunne beherske norsk skriftlig og muntlig
 • Relevant erfaring fra offentlig forvaltning
 • Erfaring fra utredningsarbeid, kvalitetsarbeid
 • Erfaring fra gjennomføring av utviklingsprosjekter
 • Ha evne til nytenkning, utvikling og strategisk arbeid
 • Forståelse for rammebetingelsene som offentlig ansatte må forholde seg til
 • Forståelse for rollefordelinger i et politisk/administrativt system
 • God systemisk forståelse og kompetanse
 • Økonomiforståelse og forvaltningskompetanse
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Omstillingsevne og fleksibilitet 

Kvalifiserte personer oppfordres til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsnedsettelse eller kulturell bakgrunn.


Egenskaper:

 • Tillitsskapende og med høy integritet
 • Er fleksibel, jobber selvstendig og initiativrik
 • Har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner  
 • Løsningsorientert og leveringsdyktig
 • Analytisk og strukturert
 • Pålitelig og ansvarlig
 • Personlig egnethet vil bli tillagt vekt


Vi tilbyr:

 • Sentral rolle i realisering av sektorens satsinger der folkehelse, mestring og deltakelse er sentralt
 • Faglig miljø i egen fagstab
 • En utviklingsorientert organisasjon
 • Interessante faglige arbeidsoppgaver
 • Inkluderende arbeidsmiljø og verdibasert ledelse
 • Gode muligheter til faglig og personlig utvikling
 • Fleksibel arbeidstidsordning
 • God pensjons- og forsikringsordning


IA-bedrift

Som ansatt i Østre Toten kommune vil du omfattes av en god pensjons- og forsikringsordning. Vi har meningsfulle arbeidsoppgaver og et inkluderende arbeidsmiljø.

Arbeidstakere tilsettes i Østre Toten kommune på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglementer og Hovedtariffavtalen. Det trekkes 2% av bruttolønn til pensjon.

 

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.