Østre Toten kommune

Østre Toten kommune er én av 46 kommuner i Innlandet fylke, og har ca. 15 000 innbyggere. Vår visjon er «Livskvalitet ved Mjøsa». Vi leverer gode tjenester til innbyggerne våre takket være arbeidstakere med engasjement og høy kompetanse. Vi kan tilby utfordrende og meningsfulle arbeidsoppgaver innenfor et stort spekter av fagområder. Vi har en god pensjonsordning og et inkluderende arbeidsliv. Kommunens verdier er Nytenking, Kvalitet og Respekt. Les mer om Østre Toten kommune Helse, omsorg og velferd HER!

Rådgiver e-helse, digitalisering og EPJ

Helse, omsorg og velferd står foran store utviklings- og omstillingsprosesser de nærmeste årene. Strategisk plan, Ny velferd 2040, er retningsgivende for utviklingen og prioriteringene i helse- og omsorgssektoren.

Tjenesteområdet består av tildelingsenheten, NAV, sykehjem og boliger med heldøgnsbemanning, hjemmetjenester, helse og mestring, rus- og psykisk helse, tilrettelagte tjenester og legetjenesten. I tillegg er funksjoner som kommuneoverlege, kommunepsykolog og rådgiverstillinger samlet i stab til sektorledelsen. Stillingen rapporterer til ass.kommunalsjef for helse, omsorg og velferd.

Vi søker en engasjert og dyktig rådgiver til områdene e-helse, digitalisering og EPJ. Stillingen som rådgiver e-helse, digitalisering og EPJ har vedlikeholds- og supervisjonsansvar for elektronisk meldingsutveksling, oppfølging av informasjonssikkerhet i fagsystemer. Videre ansvar for ajourhold av kvalitetssystemet, internrevisjonsansvar og premissgiver for styringsdata/brukerdata og produksjonsdata.

Kvalifikasjoner:

 • Relevant utdanning på høyskole-/universitetsnivå (helsefaglig/IKT/helseinformatikk), fortrinnsvis på masternivå
 • Erfaring fra å vedlikeholde og følge opp fagsystemer
 • Høy digital kompetanse, med erfaring fra EPJ, velferdsteknologi og e-helse
 • Erfaring fra å vedlikeholde og følge opp kvalitetssystemer
 • Kunnskap til aktuell lovgivning og statlige føringer innen kvalitetsarbeid
 • Erfaring fra prosessledelse i større organisasjoner
 • Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Kjennskap til offentlig forvaltning og kommunal virksomhet vil være en fordel
 • Erfaring med og interesse for tverrfaglig samarbeid
 • God kunnskap om veiledning innenfor eget fagområde
 • Søkere med relevant videreutdanning blir foretrukket. Interesserte som er under videreutdanning vil bli vurdert. Det er ønskelig med erfaring fra relevante fagområder.
 • Relevant arbeidserfaring

Ved ansettelse må politiattest fremlegges

Kvalifiserte personer oppfordres til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsnedsettelse eller kulturell bakgrunn.


Arbeidsoppgaver:

 • Drift og vedlikehold av fagsystemer
 • Informasjonssikkerhet i fagsystemer og implementering i organisasjonen
 • Utvikle opplæringspakker og gjennomføre opplæring
 • Support og brukerstøtte
 • Vedlikeholde og overvåke elektronisk samhandling og meldingsutveksling
 • Leverandørkontakt
 • Utvikling og implementering av rutiner, brukerhåndbøker og teknologiske løsninger knyttet til fagsystemer
 • Rapportering
 • Prosjektstøtte og prosessstøtte
 • Sikre at kvalitetssystemet er i overensstemmelse med lover, forskrifter og nasjonale veiledere
 • Utvikle plan for internrevisjon og sørge for at internrevisjon blir gjennomført
 • Fagrådgivning rettet mot pasientjournal, dokumentasjon og arkivering
 • Kontaktperson for ABC-opplæring med ansvar for bestilling av materiell, påmeldingsoversikter og oversikt over grupper/gjennomføring

Arbeidstid: I hovedsak dagtid men det må påregnes arbeid på ettermiddag/kveld ved behov.


Personlige egenskaper:

 • Det kreves en betydelig grad av selvstendighet. Samtidig ønsker vi at du samhandler godt og er en person som liker å være rollemodell for både kollegaer, studenter og lærlinger
 • Tar initiativ og er pådriver i prosesser
 • Evner både å jobbe selvstendig og i team
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Er nytenkende, endrings- og tilpasningsdyktig
 • Har tro på og bidrar til tverrfaglig samarbeid
 • Er systematisk, løsningsorientert og resultatorientert
 • Engasjert og positiv som rollemodell
 • Stor arbeidskapasitet
 • Er lojal overfor beslutninger
 • Etiske gode holdninger og god refleksjonsevne
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt


Vi tilbyr:

 • Sentral rolle i realisering av sektorens satsinger der folkehelse, mestring og deltakelse er sentralt og digitalisering og velferdsteknologi er viktige virkemidler
 • En utviklingsorientert organisasjon
 • Interessante faglige arbeidsoppgaver
 • Inkluderende arbeidsmiljø og verdibasert ledelse
 • Gode muligheter til faglig og personlig utvikling
 • Fleksibel arbeidstidsordning
 • God pensjons- og forsikringsordning
 • IA-bedrift

Som ansatt i Østre Toten kommune vil du omfattes av en god pensjons- og forsikringsordning. Vi har meningsfulle arbeidsoppgaver og et inkluderende arbeidsmiljø.

Arbeidstakere tilsettes i Østre Toten kommune på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglementer og Hovedtariffavtalen. Det trekkes 2% av bruttolønn til pensjon.

 

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.