Østre Toten kommune

Østre Toten kommune er én av 46 kommuner i Innlandet fylke, og har ca. 15 000 innbyggere. Vår visjon er «Livskvalitet ved Mjøsa». Vi leverer gode tjenester til innbyggerne våre takket være arbeidstakere med engasjement og høy kompetanse. Vi kan tilby utfordrende og meningsfulle arbeidsoppgaver innenfor et stort spekter av fagområder. Vi har en god pensjonsordning og et inkluderende arbeidsliv. Kommunens verdier er Nytenking, Kvalitet og Respekt.

Rekrutteringsstillinger

  • Er du sykepleierstudent eller vernepleierstudent?
  • Har du lyst på en meningsfull jobb ved siden av studiet?

  • Synes du det er supert at du allerede nå har sikret deg fast hel stilling etter endt utdanning?

 

Vi tilbyr rekrutteringsstillinger som innebærer:

• Ansettelse i en helgestilling på mellom 15 og 25 %
• Jobbe i julehøytid eller påskehøytid
• Sommerjobb i seks uker i minimum 75 % stilling
• Oppfølging og faglig veiledning

 

Godtgjøring for de som starter i en rekrutteringsstilling:

• 10 000 kroner (brutto) for første årsstudenter
• 15 000 kroner (brutto) for andre årsstudenter
• 20 000 kroner (brutto) for tredje årsstudenter

 

Beløpet utbetales som et engangsbeløp etter sommerjobben er ferdig for hvert studieår.
Etter endt utdanning – og mottatt autorisasjon – tilbyr vi fast ansettelse i 100 % stilling.

Aktuelle arbeidssteder:

  • Hjemmetjenesten
  • Institusjon
  • Omsorgsboliger
  • Tilrettelagte tjenester