Polarfeed

Polarfeed er Norges minste fiskefôrprodusent, men vi har ambisjonenen klar: Vi skal bli verdens ledende produsent av høykvalitetsfôr for til laks og ørret! 

Vår klare oppfatning er at fiskefôr utviklingsmessig sett har vært i et blindspor i mange år, der økonomer og ingeniører uten biologisk kompetanse har satt agendaen for ernæring av fisk. Resultatet har blitt en svakere fisk som tross fremgang på avl, vaksiner, utstyr og kompetanse i havbruksselskapene likevel ikke vokser raskere eller blir friskere. Sluttproduktet til forbruker forverres, snarere enn det forbedres. Fasiten viser også at produksjonskostnaden har doblet seg.

Polarfeed går derfor sin egen vei, og våre kunders resultater er det fremste beviset på at veivalget er riktig. Vi leverer fôr som gir svært god tilvekst, robust og sunn fisk. Prima sluttkvalitet, med god tekstur og farge, gir kundene våre bedre pris i markedet enn de ville fått med et fôr fra de store produsentene.

 

Fagsjef fiskefôr

Vi er allerede verdensledende innen fiskehelse, miljø, og produksjonsbiologi. Nå er tiden moden for å yppe seg mot de store utenlandske forleverandørene på det norske markedet og for å lede oss på ernæringsområdet søker vi nå

FAGSJEF FISKEFÔR

For å realisere våre ambisiøse mål om fortsatt å være ledende produsent av fiskefôr, søker vi etter en faglig sterk og offensiv Fagsjef, som skal lede arbeidet med å utvikle stadig bedre, sunnere og bærekraftig fiskefôr.

Arbeidsoppgaver

 • Forskning innenfor ernæring og råvarer for sjø- og ferskvannsarter
 • Utvikling av ulike fôrprodukter og fôrkonsepter i nært samarbeide med resten av organisasjonen i Nordly Holding AS
 • Lede våre forsknings- og utviklingsprosjekter innen ernæring og være en faglig ressurs for kollegaer på tvers av avdelinger og landegrenser

Faglige kvalifikasjoner

 • PhD innenfor fysiologi, ernæring eller bioteknologi, og da spesielt knyttet til artene laks og ørret.
 • Erfaring fra forskning i et forskningsmiljø, med god kjennskap til relevante analytiske- og statistiske metoder
 • Dokumentert erfaring fra prosjektledelse, og med evne til å arbeide systematisk og målrettet fra start til slutt  
 • Kjennskap til/ nettverk fra industriell produksjon og/ eller forskning, og da spesielt innenfor produksjon av fiskefôr 
 • Gode muntlige og skriftlige ferdigheter i norsk og engelsk

Personlige egenskaper

 • Evne til- og erfaring fra å arbeide i team, bygge relasjoner- og samarbeide innenfor egen avdeling og på tvers av avdelinger og landegrenser
 • Evne til- og erfaring fra å jobbe selvstendig, systematisk og målrettet
 • Fleksibel- og åpen for nye utfordringer
 • Interesse for anvendt forskning, og hvordan forskning kan bidra til å løse våre kunders problemer/ utfordringer

Hva kan vi tilby?

 • Du vil få en helt sentral rolle i et faglig sterkt og innovativt arbeidsmiljø.
 • Du vil få jobbe med å utvikle framtidas beste fiskefôr, som vil få stor betydning for utviklinga av akvakulturnæringen over hele verden 
 • Vårt selskap jobber tett opp mot andre forskningsinstitusjoner samt våre leverandører og kunder
 • Gode lønnsbetingelser, flyttegodtgjørelse, gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Stillingen gir mulighet for store faglige utfordringer, samt muligheter til faglig og personlig utfordring i et kreativt og godt arbeidsmiljø
 • Kontor i Nord-Norges flotteste og mest moderne kontorbygg (under oppføring) helt nede ved sjøen på Leknes i Lofoten. Eventuelt kan vi være villig til å diskutere kontor ved vår avdeling på NMBU på Ås.

Søknadsfrist: 25.2.2019

For ytterligere informasjon om stillingen kontakt :

Direktør Fiskefôr Jim Olaisen på mobil 93028997 eller

Adm. Direktør Jim-Roger Nordly, mobil 906 32722.

 

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.