Ragn-Sells AS

Ønsker du å bli del av et solid firma, i sterk vekst og innen en fremtidsrettet bransje?
Ragn-Sells er en ledende aktør innen kretsløpsindustrien i Norge, Sverige, Danmark, Estland, Lativa og Polen. Konsernet er 100 % familieeid, har 2500 medarbeidere og omsetter for ca. 5,5 milliarder. Våre virksomhetsområder håndterer og gjenvinner restprodukter og avfall fra næringsliv, private og kommuner. I Norge sysselsetter vi mere enn 400 medarbeidere på våre 20 avdelinger rundt i landet. Ragn-Sells AS er sertifisert på kvalitet (ISO 9001), miljø (ISO 14001), arbeidsmiljø (OHSAS 18001) og samfunnsansvar (ISO 26000). 
Vi ønsker at våre medarbeidere kan identifisere seg med våre verdier: enkelthet, ansvarlighet, helhetssyn og handlekraft.

Mottakskontrollør

Ragn-Sells, avd. Farlig Avfall har behov for å styrke bemanningen med en mottakskontrollør ved anlegget på Årvoll ved Rygge.

Den rette personen er ansvarsbevisst, strukturert og selvstendig, trives i en dynamisk virksomhet og setter pris på utfordringer. Det er dessuten viktig at vår nye medarbeider kan identifisere seg med våre verdier: enkelhet, ansvarlighet, helhetssyn og handlekraft.

Mottakskontrolløren vil ha ansvar for klassifisering og sortering av mottatt farlig avfall, herunder:

 • Registrere farlig avfall i Avfallsdeklarering.no og WMS
 • Sikre optimal drift av mottaket, samt utvikle og forbedre rutiner
 • Noe kundekontakt
 • Generelt vedlikehold og renhold av arbeidsområdet og tilhørende utstyr
 • Oppfølging av HMS og avviksbehandling
 • Intern rapportering


Kvalifikasjoner:

 • Passende utdanningsbakgrunn vil være fagbrev i gjenvinningsfaget eller lignende. Relevant arbeidserfaring kan kompensere for manglende formell kompetanse.
 • Kompetanse om farlig avfall er en fordel men ikke et krav
 • Truckførerbevis  kl. T1, T2 og T4
 • Grunnleggende HMS-kunnskap
 • Strukturert og selvstendig
 • Prioriterings- og beslutningsdyktig
 • Gjennomføringsevne
 • Samarbeidsvillig og tydelig
 • Vilje til læring og utvikling
 • Evne til å skape lagånd og motivere avdelingens ansatte

Vi tilbyr en interessant og utfordrende stilling i et selskap med lange tradisjoner og store vekstambisjoner i et stadig voksende marked. Rett person med relevant erfaring og positiv innstilling kan forvente en utfordrende og hektisk hverdag, gode betingelser og påvirkningsmuligheter. Mottakskontrolløren rapporterer til avdelingsleder for Farlig Avfall.

Spørsmål om stillingen kan rettes til avdelingsleder Jan-Ove Ødegård, tlf.: 90 11 19 40 eller 

Søknadsfrist snarest, søknader behandles fortløpende

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.