Ragn-Sells AS

Ønsker du å bli del av et solid firma, i sterk vekst og innen en fremtidsrettet bransje?

Ragn-Sells er en ledende aktør innen kretsløpsindustrien i Norge, Sverige, Danmark , Estland og Polen. Konsernet er 100 % familieeid, har 2500 medarbeidere og omsetter for ca. 6 milliarder. Våre virksomhetsområder håndterer og gjenvinner restprodukter og avfall fra næringsliv, private og kommuner. I Norge sysselsetter vi mere enn 400 medarbeidere på våre 21 avdelinger rundt i landet. Ragn-Sells AS er sertifisert på kvalitet (ISO 9001), miljø (ISO 14001), arbeidsmiljø (OHSAS 18001) og som første i Norge på samfunnsansvar. Vi ønsker at våre medarbeidere kan identifisere seg med våre verdier: enkelthet, ansvarlighet, helhetssyn og handlekraft.

Ragn-Sells Miljøsanering AS er et selvstendig datterselskap i konsernet. Selskapet ble etablert høsten 2013, og vi leverer tjenester innen miljørådgiving, miljøsanering, samt rivning og sanering.

Ragn-Sells Miljøsanering AS søker marked/kalkulasjonsansvarlig

Ragn-Sells Miljøsanering AS søker marked/kalkulasjonsansvarlig for å fortsette den fine veksten og profesjonaliseringen vi har hatt hittil.

Om stillingen:

 • Ansvarlig for å lede tilbud, anbud og kalkulasjonsprosessene i Ragn-Sells Miljøsanering AS
 • Være med å utarbeide og implementere strategien for selskapet i samarbeid med daglig leder, styret og øvrige ansatte
 • Salgs- og prosjektansvar
 • Ansvarlig for at salgsmål nås innen fastsatt tid og en viktig bidragsyter til selskapet overordnede mål
 • Noe prosjekt arbeid må påregnes
 • Utarbeide og rapportere etterkalkyler

Om deg:

 • Antagelig ingeniør eller sivilingeniør, innen bygg, anlegg, kjemi eller geologi. Eventuelt har du mesterbrev innen et av byggfagene.
 • Gjerne bransjeerfaring fra utførelse av rive- og saneringsoppdrag, eller annen relevant erfaring.
 • En resultatorientert entreprenør/gründersjel
 • Engasjement for HMS og kvalitetssikring
 • Ambisjoner du ønsker å dele med oss, og et brennende ønske om å lykkes
 • Praktisk
 • Selvstendig
 • En pådriver
 • En kremmer, i positiv forstand
 • Komfortabel med nye utfordringer
 • Kanskje en yngre medarbeider som føler du stanger i taket der du er i dag

Har du noe å bidra med  til et kundeorientert, kreativt og hektisk miljø, kan vi tilby;

 • Konkurransedyktige betingelser
 • Langsiktig bedriftskultur
 • Personlige utviklingsmuligheter
 • Frihet og store påvirkningsmuligheter i en ubyråkratisk organisasjon
 • Medarbeider i et solid selskap eid av Ragn-Sells AS
 • Mulighet for deleierskap

Spørsmål om stillingen kan rettes til daglig leder Kjetil Bakken på 95 93 97 50 eller

Søknadsfrist snarest.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.