Ragn-Sells AS

Ragn‐Sells er en 100% familieeid gjenvinningsentreprenør etablert i Norge, Sverige, Danmark og Estland. Vår kjernevirksomhet er transport, sortering og bearbeiding av avfall fra næringslivet og private. Av dette avfallet produserer vi sekundære råvarer som papir, plast og metaller til verdensmarkedet. Vår  viktigste oppgave er å ta vare på ressursene i avfallet. Vi jobber derfor kontinuerlig med innovasjon for å løfte avfallet oppover i avfallshierarkiet og øke gjenvinningsgraden. Vi er også opptatt av å ta vare på samfunnet rundt oss og er det første selskapet i Norge som er sertifisert på samfunnsansvar.

Se www.ragnsells.no for mer informasjon

Ragn-Sells AS søker HR Business Partner

Ønsker du å gjøre en forskjell? Vi styrker vårt HR-team med en ny stilling og søker nå en dyktig HR Business Partner. Vi er en profesjonell og forretningsorientert HR-avdeling, og vi er en viktig bidragsyter til selskapets vekst og utvikling. Som HR Business Partner må du like å jobbe tett med våre ledere, være ute i organisasjonen og håndtere et bredt spekter av HR-oppgaver. Stillingen har et sterkt operativt fokus, og du vil ha ansvar for å følge opp, støtte og rådgi våre ledere i ulike HR-spørsmål. For å lykkes må du være selvstendig, effektiv, ha gode kommunikasjonsegenskaper og høy integritet.

Ansvar og oppgaver:

 • Støtte til ledere på operativt og overordnet nivå ifm HR-faglige spørsmål, herunder veiledning og støtte innenfor lover, forskrifter, avtaler og andre retningslinjer mm
 • Gi råd og støtte innen blant annet rekruttering, on- og offboarding, endringsprosesser, ledelse,  personalsaker og sykefraværsforebygging og -oppfølging
 • Oppfølging og fasilitering av HR-relaterte oppgaver og prosesser
 • Koordinering og bidrag til kompetanse- og opplæringsaktiviteter
 • Bidra til å styrke vår kultur

Personlige egenskaper:

 • Ta selvstendig ansvar for tildelte arbeidsområder og oppgaver
 • Operativ, løsningsorientert og fleksibel
 • Samarbeider lett med andre og evne til å skape tillit
 • Stort brukerfokus, opptatt av kvalitet og effektive prosesser

Erfaring og kompetanse:

 • Minimum 3-5 års arbeidserfaring innen HR
 • Relevant høyere utdannelse
 • Erfaring med rekruttering, talentutvikling, kompetanseheving, prosess-, endrings- og prosjektledelse, og kan vise til gode resultater
 • Meget gode kunnskaper om relevant lovverk
 • Utmerkede norsk- og engelskkunnskaper

Vi tilbyr:

 • Arbeid i en av Norges viktigste bransjer i et fremtidsrettet selskap med lange tradisjoner og store vekstambisjoner
 • Et uformelt arbeidsmiljø med hyggelige og kompetente kollegaer, høy fart og mye godt humør
 • Faglige utfordringer og muligheten å forme sin egen stilling

Stillingen rapporterer til HR-direktør for Ragn-Sells AS. Arbeidssted vil være Ragn-Sells sitt flotte norske hovedkontor i Lørenskog, det må påregnes noe reising. Spørsmål om stillingen kan rettes til HR-direktør Susanne Schumann på 98 22 65 88. Søknadsfrist 15. desember 2019.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.