Ragn-Sells AS

Ragn‐Sells er en 100% familieeid gjenvinningsentreprenør etablert i Norge, Sverige, Danmark og Estland. Vår kjernevirksomhet er transport, sortering og bearbeiding av avfall fra næringslivet og private. Av dette avfallet produserer vi sekundære råvarer som papir, plast og metaller til verdensmarkedet. Vår  viktigste oppgave er å ta vare på ressursene i avfallet. Vi jobber derfor kontinuerlig med innovasjon for å løfte avfallet oppover i avfallshierarkiet og øke gjenvinningsgraden. Vi er også opptatt av å ta vare på samfunnet rundt oss og er det første selskapet i Norge som er sertifisert på samfunnsansvar.

Se www.ragnsells.no for mer informasjon

Ragn-Sells søker Regionsjef Vest

Vår regionsjef går over i ny stilling og vi søker nå en dyktig og sentral bidragsyter til fortsatt vekst og verdiskapning for Ragn-Sells i regionen!

Du har noen års relevant erfaring som leder i tilsvarende eller nærliggende industri-virksomhet, og gjerne innsikt og forståelse for gjenvinningsbransjens verdikjede. Vår nye regionsjef blir del av ledergruppen og får en synlig og fremtredende posisjon som leder i et marked med store vekstmuligheter.

Du er beslutningssterk som leder, og du har betydelig forretningsteft ispedd en høy grad av interesse for anleggsutvikling med et kreativt blikk for nye muligheter. Arbeidssted vil være ved vårt største anlegg i regionen i Bergen.

Arbeidsoppgaver

 • Øverste ansvarlig for å sikre effektiv drift, lønnsomhet og vareflyt ved anleggene i regionen
 • Sikre forvaltning av regionens infrastruktur, innsamlings- og transportmateriell
 • Etablere, utvikle og ivareta relasjoner mot kunder, prosjekter og samarbeidspartnere
 • Informasjon og kommunikasjon innad i regionen, mot øvrige regioner og virksomheten forøvrig
 • Rapportering i forhold til mål, ledelse, utvikling og resultater
 • Ansvar for overholdelse av lover, forskrifter og tillatelser, samt interne rutiner på avdelingene og anleggene i regionen
 • Leder for regionens medarbeidere, personalansvar for avdelingsledere i regionen
 • Ansvar for kontinuerlig forbedring, kvalitet, miljø, arbeidsmiljø og samfunnsansvar i regionen
 • Ansvar for lønnsomhetskalkyler og riktig prising i regionen

Kvalifikasjoner

 • Erfaring som leder i tilsvarende eller beslektet industrimiljø med høyt arbeidstempo
 • Relasjonsbygger og vant til å forhandle med kunder og leverandører
 • Innsikt og forståelse for det å lede et industrimiljø og anleggsdrift med lønnsomhet
 • Bransjeerfaring/evner å sette seg inn i bransjens komplekse verdikjeder
 • Kunnskap om lover, forskrifter og direktiver for avfallshåndtering
 • Kunnskap/erfaring med økonomi-, budsjett-, prosjekt- og resultatstyring i større virksomheter

Utdanningsretning

 • Økonomi og ledelse
 • Teknisk/ Ingeniørfag

Utdanningsnivå

 • Tilleggsutdanning
 • Høyskole/Universitet

Personlige egenskaper

 • Beslutningssterk leder med operativ legning som evner å være synlig og skape motivasjon
 • Relasjonsbygger med godt forankrede, sosiale evner og egenskaper
 • Forbedringsfokusert og blikk for prosesseffektivisering, kvalitet og utvikling
 • Gode kommunikasjonsevner og initiativtager til effektive kundeprosesser
 • Kreativ bidragsyter til selskapets prosjekter og ekspansive markedsplaner
 • Uhøytidelig, jordnær, robust og representativ i rollen som leder
 • Teknisk innsikt og generell interesse for bransjen, anleggsdrift etc.

Språk

 • Engelsk
 • Norsk

Vi tilbyr

En svært interessant, fleksibel stilling med stort ansvar i et selskap med lange tradisjoner og store vekstambisjoner i et stadig voksende marked. Rett person med relevant erfaring og masse energi kan forvente en utfordrende og hektisk hverdag, gode betingelser og store påvirkningsmuligheter.

Stillingen rapporterer til Administrerende direktør, spørsmål om stillingen kan rettes til Vidar Svenning Olsen, på email vidar.svenningolsen@ragnsells.com eller telefon 98 29 94 68.

Du er også velkommen til å snakke med vår samarbeidspartner Mercuri Urval, hvis du ønsker å holde kandidaturet ditt anonymt inntil videre. Ta kontakt med Ane Storhaug Grøndahl tlf. 975 59 057 eller Anders Kleppe Norheim tlf. 975 59 059.

Søknadsfrist: 02. februar 2020

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.