Ragn-Sells AS

Ragn‐Sells er en 100% familieeid gjenvinningsentreprenør etablert i Norge, Sverige, Danmark og Estland. Vår kjernevirksomhet er transport, sortering og bearbeiding av avfall fra næringslivet og private. Av dette avfallet produserer vi sekundære råvarer som papir, plast og metaller til verdensmarkedet. Vår  viktigste oppgave er å ta vare på ressursene i avfallet. Vi jobber derfor kontinuerlig med innovasjon for å løfte avfallet oppover i avfallshierarkiet og øke gjenvinningsgraden. Vi er også opptatt av å ta vare på samfunnet rundt oss og er det første selskapet i Norge som er sertifisert på samfunnsansvar.

Se www.ragnsells.no for mer informasjon

Ragn-Sells søker Salgssjef for region Vest

Vår salgssjef går over i nye stillinger og vi søker nå en dyktig og sentral bidragsytere til fortsatt vekst og verdiskapning for Ragn-Sells i regionen!

Som salgssjef har du noen års relevant erfaring som leder i tilsvarende eller nærliggende industri-virksomhet, du kan salg og har gjerne innsikt og forståelse for gjenvinningsbransjens verdikjede. Vår nye salgssjef har en viktig posisjon med ansvar for salg i regionen, som omfatter våre avdelinger Haugesund, Stavanger, Stord, Bergen, Mongstad og Voss.

Som salgssjef er du beslutningssterk og du har betydelig forretningsteft ispedd en høy grad av interesse for videreutvikle salgsorganisasjonen og løsninger med et kreativt blikk for nye muligheter. Arbeidssted i region Vest vil være ved vårt anlegg i Bergen.

Arbeidsoppgaver

 • Være en tydelig, motiverende og samlende leder
 • Øverste ansvarlig for salg i regionen
 • Utarbeide regionale salgs- og markedsplaner
 • Øverste ansvar for etablering og ivaretaking av relasjoner mot regionens kunder og marked
 • Rapportering i forhold til mål, statistikk, utvikling og resultater
 • Aktivt bidra til kunnskapsdeling og hensiktsmessig ressursdisponering
 • Fag- og personalansvar for regionens salgsrådgivere, herunder veilede, følge opp og sørge for faglig utvikling
 • Avholde møter med egne salgsrådgivere og delta på resultatsikringsmøter for regionen samt øvrige møter initiert av salg/marked sentralt

Kvalifikasjoner

 • Erfaring som salgsleder i tilsvarende eller beslektet miljø med høyt arbeidstempo
 • Bransjeerfaring/evner å sette seg inn i bransjens komplekse verdikjeder
 • Du kan vise til gode resultater fra din arbeidserfaring som salgssjef
 • Relasjonsbygger og vant til å forhandle med kunder og leverandører og har evne til å skape varige relasjoner
 • Kjennskap til markedet i regionen er en klar fordel
 • God økonomisk forståelse samt gode kommunikasjonsevner
 • Erfaring med personalansvar og oppfølging av ansatte
 • Fortrolig og erfaren med CRM og IT som arbeidsverktøy

Utdanningsretning

 • Salg, økonomi eller ledelse
 • Høyere relevant utdannelse er ønskelig, men lang og relevant arbeidserfaring kan kompensere for dette

Utdanningsnivå

 • Tilleggsutdanning
 • Høyskole/Universitet

Personlige egenskaper

 • Beslutningssterk leder som evner å være synlig, tydelig og skape motivasjon
 • Relasjonsbygger med godt forankrede, sosiale evner og egenskaper
 • Gode kommunikasjonsevner og initiativtager til effektive kundeprosesser
 • Kreativ bidragsyter til selskapets prosjekter og ekspansive markedsplaner
 • Uhøytidelig, jordnær, robust og representativ i rollen som leder
 • Evner og ser viktigheten av å skape og opprettholde gode relasjoner både eksternt og internt
 • Foruten å være positiv, kreativ og løsningsorientert, evner du å tenke langsiktig og planmessig

Språk

 • Engelsk
 • Norsk

Vi tilbyr
En svært interessant, fleksibel stilling med stort ansvar i et selskap med lange tradisjoner og store vekstambisjoner i et stadig voksende marked. Rett person med relevant erfaring og masse energi kan forvente en utfordrende og hektisk hverdag, konkurransedyktige betingelser og store påvirkningsmuligheter.

Stillingen rapporterer til Direktør for Salg og Marked, spørsmål om stillingen kan rettes til Rune Stensli på email rune.stensli@ragnsells.com.

Du er også velkommen til å snakke med vår samarbeidspartner Mercuri Urval, hvis du ønsker å holde kandidaturet ditt anonymt inntil videre. Ta kontakt med Ane Storhaug Grøndahl tlf. 975 59 057 eller Anders Kleppe Norheim tlf. 975 59 059.

Søknadsfrist: 02. februar 2020

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.