Ragn-Sells AS

Ragn‐Sells er en 100% familieeid gjenvinningsentreprenør etablert i Norge, Sverige, Danmark og Estland. Vår kjernevirksomhet er transport, sortering og bearbeiding av avfall fra næringslivet og private. Av dette avfallet produserer vi sekundære råvarer som papir, plast og metaller til verdensmarkedet. Vår  viktigste oppgave er å ta vare på ressursene i avfallet. Vi jobber derfor kontinuerlig med innovasjon for å løfte avfallet oppover i avfallshierarkiet og øke gjenvinningsgraden. Vi er også opptatt av å ta vare på samfunnet rundt oss og er det første selskapet i Norge som er sertifisert på samfunnsansvar.

Se www.ragnsells.no for mer informasjon

Selvstendig bileier til transportoppdrag

På grunn av økende oppdragsmengde søker

Ragn-Sells avdeling Skårer etter selvstendig bileier som har krokliftbil

  • Sjåfør på bilen må ha førerkort klasse C og godkjent YSK-kurs.
  • Det er en fordel om lastebilen har Zetterberg-krok, men ikke et krav.
  • Bileier faktureres etter stykkpris, og gjennomgang av rutiner rundt dette vil bli gjort ved oppstart.
  • Lastebilen kan ikke påberegnes å parkere på vårt anlegg på Skårer, så bileier må disponere egen parkeringsplass.
  • Ragn-Sells dekker arbeidstøy og bompenger.

 For spørsmål kontakt Bård Eithun, tlf 402 02 770.