Ragn-Sells AS

Ragn-Sells Miljøsanering AS er et voksende forretningsområde i Ragn-Sells-konsernet. Selskapet ble etablert høsten 2013, og er et selskap i stadig utvikling. Vår visjon er å bidra til en bære-kraftig og grønn bygge- og anleggsbransje, og vi har et mål om å være best på miljø, kvalitet og lønnsomhet.

Dette målet skal vi nå.

Se https://www.ragnsells.no/tjenester/miljosanering/ for mer info.

Vi søker medarbeidere til spennende rive- og saneringsoppdrag

Ragn-Sells Miljøsanering AS ble etablert i 2013 og er et voksende forretningsområde i Ragn-Sells-konsernet. Vår visjon er å bidra til en bærekraftig og grønn bygge- og anleggsbransje, og vi har et mål om å være best på miljø, kvalitet og lønnsomhet i rive- og saneringsbransjen.

Vi opplever stor etterspørsel og søker miljøsanerere til spennende oppdrag i øst, sør og vest-Norge

Arbeidet planlegges utført fylkesvis og du vil få muligheten til å reise og jobbe i flere av landets fylker. Arbeidet vil bestå av å sanere og fjerne utvendig infrastruktur i form av stolper og linjestrekk, med rivning av master og reflektorer. Det vil også bli del- eller fullsanering av utstyr i telesentraler og rivning av telesentraler. Aktuelle kandidater vil også kunne ta del i andre spennende saneringsoppdrag som asbestsanering, riving m.m.  Vi søker både sanerere og operasjonell formann innenfor samme forretningsområde.

For riktig person vil det være gode personlige- og faglige utviklingsmuligheter.

Muligheter for snarlig tiltredelse.

Om saneringsstillingen:

 • Utføre rive- og saneringsarbeid i Ragn-Sells Miljøsanering AS
 • Bidra til at avdelingens mål nås innen fastsatt tid og en viktig bidragsyter til selskapet overordnede mål

Operasjonell formann:

 • Driftsansvar for utførelse på prosjekter
 • Være bindeleddet mellom avdelingsleder og prosjektet som utføres
 • Erfaring som teamleder eller formann
 • En resultatorientert entreprenør/gründersjel

Om deg:

 • Gjerne bransjeerfaring fra utførelse av rive- og saneringsoppdrag, skogsarbeid, eller annen relevant erfaring
 • Fordel med stolpekurs og erfaring med arbeid i stolper og master
 • Engasjement for HMS, miljø og kvalitetssikring
 • Opptatt av miljøspørsmål i forhold til praktisk arbeid
 • Ambisjoner du ønsker å dele med oss, og et brennende ønske om å lykkes
 • Være praktisk anlagt og kunne jobbe selvstendig og planmessig
 • Stillingen innebærer mye reising
 • God muntlig formidlingsevne på engelsk eller nordisk.
 • Komfortabel med nye utfordringer
 • Førerkort klasse B, fordel med klasse BE

Har du noe å bidra med i et morsomt, kreativt og hektisk miljø, kan vi tilby:

 • Konkurransedyktige betingelser
 • Langsiktig bedriftskultur
 • Gode pensjons og forsikringsordninger
 • Personlige utviklingsmuligheter, kurs og opplæring blir gitt
 • Frihet og store påvirkningsmuligheter i en ubyråkratisk organisasjon
 • Medarbeider i ett solid selskap eid av Ragn-Sells AS
 • Mulighet for å være med å videreutvikle vårt selskap

Spørsmål om stillingen kan rettes til avdelingsleder Naser Rashiti på mail: naser.rashiti@ragnsells.com eller telefon: 930 25 344