Ragn-Sells AS

Ragn-Sells er en 100% familieeid gjenvinningsentreprenør etablert i Norge, Sverige, Danmark og Estland. Vår kjernevirksomhet er transport, sortering og bearbeiding av avfall fra næringslivet og private. Av dette avfallet produserer vi sekundære råvarer som papir, plast og metaller til verdensmarkedet. Vår viktigste oppgave er å ta vare på ressursene i avfallet. Vi jobber derfor kontinuerlig med innovasjon for å løfte avfallet oppover i avfallshierarkiet og øke gjenvinningsgraden. Vi er også opptatt av å ta vare på samfunnet rundt oss og er det første selskapet i Norge som er sertifisert på samfunnsansvar. Se www.ragnsells.no for mer informasjon.

Driftsleder, Bergen

Vi søker nå etter en dyktig driftsleder i Bergen som setter pris på ansvar og utfordringer! Vi ønsker oss en lagspiller med erfaring fra lignende rolle. For å lykkes i stillingen kreves relevant bakgrunn og utdannelse, erfaring med personalledelse og gode kommunikasjonsferdigheter. Vår nye driftsleder må ha interesse og teft for både administrative oppgaver så vel som praktiske og tekniske utfordringer og evne å opprettholde og utvikle et miljø der samarbeid og løsninger er i fokus. Det er dessuten viktig at vår nye driftsleder kan identifisere seg med våre verdier: enkelhet, ansvarlighet, helhetssyn og handlekraft.


Ditt ansvarsområde:

 • Ansvarlig for daglig drift samt vedlikehold av anlegg og utstyr
 • Bidra til å understøtte bedriftens målsettinger om utvikling og vekst
 • Personal- og opplæringsansvar for produksjonsmedarbeidere, inkludert innleide ressurser
 • Ansvar for overholdelse av tillatelser, lover og forskrifter, HMSK og øvrige interne krav
 • Resultatansvar iht. budsjett


Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Løpende optimalisering av drift og produksjon
 • Planlegging av inn- og utgående mengder/ordre
 • Planlegging av ressursbruk
 • Sørge for å avholde møter samt informasjon og kommunikasjon til produksjonsmedarbeidere
 • Fakturakontroll for produksjon
 • Kontroll og godkjenning av lønnsgrunnlag for produksjonsmedarbeidere
 • Bestille og planlegge uttransport av varer


Dine egenskaper og kvalifikasjoner:

 • Minimum 3-5 års erfaring som leder med personalansvar, inkludert medarbeideroppfølging, medarbeidersamtaler, fraværsoppfølging etc.
 • Utdanning og erfaring innen drift, industri, produksjon eller lignende
 • Kunnskap om lovverk og praksis innen HMS, arbeidsmiljø, kvalitetsarbeid (ISO)
 • Erfaring med å drifte i henhold til mål og budsjett
 • Prioriterings- og beslutningsdyktig, god gjennomføringsevne, samarbeidsvillig og tydelig


Driftsleder rapporterer til avdelingsleder.

Har du spørsmål om stillingen, ta kontakt med regionssjef Bjarte Barane, tlf. 975 55 534.

Søknadsfrist snarest. Aktuelle søknader vil bli behandlet fortløpende.