Ragn-Sells AS

Ragn-Sells er en 100% familieeid gjenvinningsentreprenør etablert i Norge, Sverige, Danmark og Estland. Vår kjernevirksomhet er transport, sortering og bearbeiding av avfall fra næringslivet og private. Av dette avfallet produserer vi sekundære råvarer som papir, plast og metaller til verdensmarkedet. Vår viktigste oppgave er å ta vare på ressursene i avfallet. Vi jobber derfor kontinuerlig med innovasjon for å løfte avfallet oppover i avfallshierarkiet og øke gjenvinningsgraden. Vi er også opptatt av å ta vare på samfunnet rundt oss og er det første selskapet i Norge som er sertifisert på samfunnsansvar. Se www.ragnsells.no for mer informasjon.

Driftsleder, avd. Skårer

Vår avdeling på Skårer er Ragn-Sells sin største i tonnasje med omsetning på 400 millioner i 2021. Med bakgrunn i endring av våre driftsforhold utvider vi vår driftsledelse og styrker vårt dyktige team.

Vi søker en erfaren driftsleder som setter pris på ansvar og utfordringer, og ønsker oss en lagspiller med relevant bakgrunn og utdannelse, erfaring med personalledelse og gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.

Arbeidet vil foregå ettermiddag/kveld, og av ca 50 medarbeidere i produksjon fordelt på 3 skift, vil du få personalansvar for omtrent 20 personer. Avdelingen har mange ulike maskiner og annet teknisk utstyr bl.a. flere hjullastere, gravemaskiner, trucker, kverner, presser og sorteringslinjer. Det er derfor viktig at du har bred teknisk kjennskap og interesse.

Du må evne å ta beslutninger, være selvstendig og samtidig kunne samarbeide godt med de andre dyktige driftslederne og ha god kommunikasjon med andre avdelinger som f.eks transport/logistikk og salg. Hos oss er sikkerheten i fokus, og du må ha en inngående forståelse av lovverk og viktigheten av godt HMS arbeid.

Vi ser etter deg som har interesse og teft for både administrative oppgaver så vel som praktiske og tekniske utfordringer og evner å opprettholde og utvikle et miljø der samarbeid og løsninger er i fokus. Det er dessuten viktig at vår nye driftsleder kan identifisere seg med våre verdier: enkelhet, ansvarlighet, helhetssyn og handlekraft.

Ditt ansvarsområde:

 • Ansvarlig for daglig drift samt vedlikehold av anlegg og utstyr
 • Bidra til å understøtte bedriftens målsettinger om utvikling og vekst
 • Personal- og opplæringsansvar for produksjonsmedarbeidere, inkludert innleide ressurser
 • Ansvar for overholdelse av tillatelser, lover og forskrifter, HMSK og øvrige interne krav
 • Resultatansvar iht. budsjett

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Løpende optimalisering av drift og produksjon
 • Planlegging av inn- og utgående mengder/ordre
 • Planlegging av ressursbruk
 • Sørge for å avholde møter samt informasjon og kommunikasjon til produksjonsmedarbeidere
 • Fakturakontroll for produksjon
 • Kontroll og godkjenning av lønnsgrunnlag for produksjonsmedarbeidere
 • Bestille og planlegge uttransport av varer

Dine egenskaper og kvalifikasjoner:

 • Minimum 5 års erfaring som leder med personalansvar, inkludert medarbeideroppfølging, medarbeidersamtaler, fraværsoppfølging etc.
 • Utdanning og erfaring innen drift, industri, produksjon eller lignende
 • Kunnskap om lovverk og praksis innen HMS, arbeidsmiljø, kvalitetsarbeid (ISO)
 • Erfaring med å drifte i henhold til mål og budsjett
 • Prioriterings- og beslutningsdyktig, god gjennomføringsevne, samarbeidsvillig og tydelig

Søknadsfrist 31/7.

For spørsmål til stillingen, kontakt Avdelingsleder, Tom Harald Rudberg, tlf: 924 45 698