Ragn-Sells AS

Ragn-Sells er en 100% familieeid gjenvinningsentreprenør etablert i Norge, Sverige, Danmark og Estland. Vår kjernevirksomhet er transport, sortering og bearbeiding av avfall fra næringslivet og private. Av dette avfallet produserer vi sekundære råvarer som papir, plast og metaller til verdensmarkedet. Vår viktigste oppgave er å ta vare på ressursene i avfallet. Vi jobber derfor kontinuerlig med innovasjon for å løfte avfallet oppover i avfallshierarkiet og øke gjenvinningsgraden. Vi er også opptatt av å ta vare på samfunnet rundt oss og er det første selskapet i Norge som er sertifisert på samfunnsansvar. Se www.ragnsells.no for mer informasjon.

Er du vår nye driftsleder?

Hva vil bli dine arbeidsoppgaver?

Som leder på vårt anlegg er du ansvarlig for optimalisering av den daglige driften og for vedlikehold av anlegg og utstyr. Du skal bidra til å understøtte bedriftens målsettinger om utvikling og vekst. Ved å ha personal- og opplæringsansvar skal du blant annet sørge for god ressursplanlegging og informasjonsflyt.

Dine grunnleggende IT-kunnskaper er gode, du vil bruke mail og Excel daglig. Du har god økonomisk oversikt og kontroll i hverdagen - fakturakontroll for produksjonsavdelingen og godkjenning av lønnsgrunnlag er noen av dine oppgaver. Du vil benytte deg av systemer som SAP, Citrix og Axapta. Har du erfaring med disse er det en fordel, men ikke et krav - opplæring vil bli gitt.

Overholdelse av tillatelser og kontroll på lover og forskrifter om HMS, arbeidsmiljø og kvalitetsarbeid (ISO) er noe du har kontinuerlig oversikt over. Fokus på HMS er en viktig arbeidsoppgave – vi ønsker en trygg arbeidsplass hvor kurs og nødvendig kompetanse er på plass. 

 

Hvem ser vi etter?

Vi ser etter deg som har stor arbeidskapasitet og høy gjennomføringsevne. Du har minimum 3-5 års erfaring som leder med personalansvar. Du har god økonomisk teft og kjennskap til å drifte i henhold til mål og budsjett. Vi ønsker at du har relevant utdanning og erfaring innen drift, industri, produksjon eller liknende. Kanskje du har jobbet innen næringsmiddelproduksjon eller har opparbeidet deg nyttig kompetanse fra anleggsbransjen? 

Du ønsker å være en samlende leder som motiverer de ansatte i det daglige og ser viktigheten av å bygge et velfungerende, godt team. Alles bidrag er avgjørende og verdsettes. Du er tydelig i din kommunikasjon og lytter til innspill. Som en strukturert og selvstendig leder ligger du i forkant med planlegging og sørger for en god og effektiv drift, både økonomisk og personalmessig.

Det er en fordel at du har noe mekanisk og praktisk bakgrunn og har forståelse for anleggets drift og vedlikeholdsbehov. Maskinførerbeviset kan du gjerne også ha. Du ser viktigheten av miljøvennlig drift og ønsker å bidra til å videreutvikle dette.

Vi ser fordelen av stabilitet og kontinuitet i denne stillingen og håper du har en ambisjon om å videreutvikle deg og vårt anlegg over tid.

 

Hva tilbyr vi?

Hos oss vil få en interessant og utfordrende stilling hos en trygg arbeidsgiver med lange tradisjoner. Vi har et hyggelig, uformelt arbeidsmiljø hvor trivsel verdsettes høyt. Vi har ambisjoner om videre vekst og du vil  være med å påvirke utviklingen fremover. Du vil få en utfordrende og allsidig hverdag, med gode betingelser. 

Trigges du av dette? Da gleder vi oss til å høre fra deg! For mer informasjon om stillingen kontakt vår rådgiver i Adecco Select Grete Røhne på tlf 936 35718.