Ragn-Sells AS

Ragn-Sells er en 100% familieeid gjenvinningsentreprenør etablert i Norge, Sverige, Danmark og Estland. Vår kjernevirksomhet er transport, sortering og bearbeiding av avfall fra næringslivet og private. Av dette avfallet produserer vi sekundære råvarer som papir, plast og metaller til verdensmarkedet. Vår viktigste oppgave er å ta vare på ressursene i avfallet. Vi jobber derfor kontinuerlig med innovasjon for å løfte avfallet oppover i avfallshierarkiet og øke gjenvinningsgraden. Vi er også opptatt av å ta vare på samfunnet rundt oss og er det første selskapet i Norge som er sertifisert på samfunnsansvar. Se www.ragnsells.no for mer informasjon.

Miljøbevisst produksjonsmedarbeider, Lier

Vi søker en allsidig person til fast 100% stilling som produksjonsmedarbeider ved vårt anlegg på Lier. Du må ha truckførerbevis og erfaring som truckfører. Vi ser etter deg som har gode ​samarbeidsevner, holdninger, fysikk og kommuniserer godt på et skandinavisk språk.

Erfaring med liknende prosessindustri er ønskelig.

Vi sorterer avfall med maskiner som grov- og finsorteres. Avfallet kommer fra næringsliv, byggeplasser og private oppryddinger. Alle restprodukter som kan materialombrukes sorteres ut, slik som for eksempel plastfolie, papp, metall og trevirke. Restavfallet går til energigjenvinning og blir til strøm og fjernvarme i Oslo-regionen.

Vedlikehold er viktig hos oss. Våre trucker, maskiner og utstyr, krever systematisk kontroll for å opprettholde en trygg hverdag og et hyggelig arbeidsmiljø.

Avdelingen ligger i dag på Ringeriksveien 241 Lier, men vi er snart i gang med bygging av nytt anlegg på Eikhaugen (Kobbervikdalen) Drammen.

Arbeidet innebærer

  • Håndtere trucker, maskiner og utstyr
  • Håndtere alle materialer som skal sendes til gjenvinning
  • Mottakskontroll
  • Tømme og holde orden på beholdere og utstyr
  • Sikre forsvarlig drift og vedlikehold av utstyr
  • Bidra til en ryddig arbeidsplass
  • Annet forefallende arbeid som inngår i anleggets daglige drift

Krav til truckførerbevis T1-T4. Ønskelig med maskinførerbevis M2 og M4.
Erfaring fra lignende arbeid er ønskelig, men opplæring vil bli gitt.
Du må bidra til et helsefremmende arbeidsmiljø og ha høyt fokus på HMS og kvalitet.

Kjenner du deg igjen i denne beskrivelsen? Da vil vi gjerne høre fra deg!

Søknadsfrist snarest.

Spørsmål om stillingen rettes til
Lars Aksel Elstad tlf. +4793877019,  Lars.Aksel.Elstad@ragnsells.com