Prosjektavdelingen er én av fire avdelinger innenfor teknisk og har i dag 8 fast ansatte, hvorav 2 prosjektledere, 1 byggeleder innenfor vei, vann og avløp og 5 prosjektledere innenfor bygg inklusive leder.

Prosjektavdelingen gjennomfører kommunale bygge- og anleggsprosjekter i henhold til vedtatt budsjett og økonomiplan. Våre mål er å utføre økonomiske og driftskostnadseffektive bygge- og anleggsprosjekter, og sørge for riktig kvalitet på investeringsprosjekter til rett tid og pris.

Prosjektledere ved avdeling for prosjekt (2020/381)

Org.nr.:872 418 032 Stillingsident: Presentasjon av stillingen :

Rana kommunes avdeling for prosjekt forestår utbygging og renovering av kommunale bygg og kommunalteknisk infrastruktur, og har for tiden 8 ansatte.

Ved avdeling for prosjekt har vi ledig:

 • inntil 2 x 100 % faste stillinger som prosjektledere i hovedsak innenfor nybygg og større ombyggingsprosjekter

Arbeidsoppgaver prosjektleder

 • Prosjektledelse
 • Byggeledelse
 • Utarbeidelser og gjennomgang av anbudsunderlag
 • Avtale-/kontrakts behandling.
 • Medvirkning til utvikling av avdelingens internkontrollsystem
 • Eventuelt annet arbeid innenfor avdelingen

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant utdanning fra universitet eller teknisk høyskole. Bred erfaring fra byggeprosjekter inkl. økonomistyring
 • Erfaring innen tekniske anlegg og tverrfaglig kompetanse EL, VVS, SD -- styring og ITB
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig
 • Førerkort for bil
 • Søker med annen utdanning/relevant praksis kan i særskilte tilfelle komme i betraktning
 • Videre vektlegges evner til godt samspill med både interne og eksterne samarbeidspartnere, evne til selvstendig arbeid og at du er initiativrik og effektiv.
 • Det er ønskelig med innkjøpskompetanse innen offentlige anskaffelser.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Ved evt. intern omrokkering kan det bli ledig annen stilling av samme type. Vi ber søkerne oppgi om de også ønsker å stå som søkere på andre ledige stillinger.

To referanser må oppgis. Aktuelle søkere kan påregne å bli innkalt til intervju.

Stillingskode og lønn fastsettes på grunnlag av utdanning, lønnsansiennitet og intern lønnsstruktur. Vitnemål og attester skal ikke legges ved søknaden, men leveres ved evt. jobbintervju. Det gis tillegg for relevant tilleggs-/ videreutdanning.

Flytteutgifter kan dekkes etter eget reglement. Kommunen disponerer noen øremerkede barnehageplasser.

Ved krav om gyldig politiattest skal denne fremskaffes først når søkeren har fått tilbud om stilling. Stillingen tilbys under forutsetning av at attesten ikke viser anmerkninger som enten fører til utelukkelse fra ansettelse, eller at søker finnes uegnet etter Rana kommunes vurderinger.

Kvalifiserte kandidater oppfordres til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

Spørsmål knyttet til stillingen og ansettelsesprosessen kan rettes til avdelingssjef for Prosjekt Jostein S. Jacobsen, telefon 75 14 52 67 / 918 43 757.

Søknad skal sendes via elektronisk søknadskjema, se link på denne side.

Søknadsfrist: 29.11.2020 Link til søknadsskjema: Send søknad