Region Hovedstaden

Københavns største akutte og elektive sykehus, søker etter anestesisykepleiere

Herlev og Gentofte Sykehus er den danske Hovedstadens største akuttsykehus (Herlev) og har den største elektive kirurgiske avdelingen (Gentofte) med mange spesialister og et rikt forskningsmiljø. Sykehuset har regionens største medisinske avdeling og Nordens største urologiske avdeling, det er ett av regionens sykehus for kvinner og barn, og ett av landets seks kreftsentre.

I samarbeid med fastlegene, spesialistene og kommunene i nærområdet har sykehuset ansvar for å sikre gode og helhetlige pasientforløp.

Med utgangspunkt i sykehusets visjon «Vel behandlet» bestreber vi oss på å skape det beste anestesiforløpet for alle pasientene som skal få anestesi eller andre tjenester, hos oss. Selv en liten operasjon kan oppleves som stor for pasienten. Vi har derfor alltid fokus på fagutvikling, kvalitet og tverrfaglig samarbeid i det helhetlige pasientforløpet.

I Danmark er representer en heltidsstilling en arbeidstid på 37 timer, inkl. 29 minutters betalt lunsjpause/vakt. Det er muligheter for å velge deltidsstillinger. Møtetidene varierer i de ulike avdelingene. Få mer informasjon under de enkelte avdelingene.

 

Anestesiavdelingen ved Herlev sykehus

Herlev Hospitals anestesiavdeling består av 2 sektorer, hver med ca. 30 heltidsstillinger. Vi utfører anestesi for seks ulike fagområder, bistår med mottaket av akutte pasienter, tar oss av hjertestans, og har mange andre oppgaver.

Oppgavene i de 2 sektorene er fordelt på følgende måte:

 • I Anestesi 1a utfører vi narkose ved alle akutte operasjoner, f.eks. innen den gastrointestinale kirurgiske spesialiteten, samt den gynekologiske og obstetriske spesialiteten. Vi bistår ved Hjerte- og lungeredning, akutthjelp og traumebehandling.
 • Stillingen i Anestesi 1a innebærer forskjellige vakter: Dagvakter, kveldsvakter, beredskapsvakter og helgevakter.
 • I Anestesi 1b utfører vi anestesi for alle operasjoner innen ortopedisk kirurgi (noen barn), urologisk, plastisk kirurgi, og brystkirurgiske spesialiteter. Vi bedøver for ECT og MR-undersøkelser.
 • Stillingen i Anestesi 1b gjelder primært dagtid, med noen få kvelds- og helgevakter.

Selv om vi til tider kan ha det travelt, er det fortsatt tid og rom for en god latter i hverdagen. Vi verdsetter hverandres selskap, og tar vare på hverandre. Åpenhet er en viktig faktor for at vi skal ha et godt arbeidsmiljø på avdelingen.

Våre mange spesialiteter gir stor variasjon i hverdagen, og du får muligheten til å utvikle kompetanse på flere områder, enten du foretrekker å jobbe med anestesi i full bredde, eller fordype deg i ett av områdene.

I 2022 regner vi med å kunne flytte inn i en ny avdelingen som skal innvies, hvor vi i fremtiden vil utføre anestesi til de akutte operasjonene innen våre ulike spesialiteter. Det blir en spennende prosess – vi gleder oss og håper du vil være med!

 

Anestesiavdelingen ved Gentofte sykehus

Gentofte Hospital er Nord-Europas største elektive sykehus og den danske Hovedstadens utviklingssykehus for elektiv kirurgi. Effektive pasientforløp og høy pasienttilfredshet er vårt varemerke.

Vi er ca 35 anestesisykepleiere, som daglig bemanner inntil 28 operasjonsstuer, hvor vi sørger for anestesi innen mange ulike kirurgi-spesialiteter:

 • Ortopedisk kirurgi og håndkirurgi
 • Urologi
 • Sportskirurgi
 • Abdominal kirurgi
 • Karkirurgi (venøs)
 • Kardiologi (invasive prosedyrer)
 • Fra 1. mai 2022 Brystkirurgi
 • På sikt Plastisk kirurgi

 

I tillegg ivaretar vi en rekke eksterne anestesifunksjoner, bl.a 24-timers beredskap / kardioteam, DC-konverteringer, endoskopi-seksjoner og bildediagnostikk.
Fagansvarlige anestesisykepleiere innen hvert område er med på å løfte pleien gjennom hele pasientforløpet i samarbeid med vår kliniske sykepleiespesialist.

Et godt og konstruktivt arbeidsmiljø er noe vi kontinuerlig jobber for i hverdagen. Derfor prioriterer vi synlig ledelse og godt samarbeid, og vi ønsker at medarbeiderne involveres mest mulig.

Vår daglige arbeidstid går fra kl. 07.30 til 15.30, inkl. betalt lunsjpause. Når vi setter opp våre vaktplaner, tar vi hensyn til de enkeltes behov, og det er relativt få vakter per måned.

Du vil kunne velge mellom døgnvakt eller 2-skiftsvakt. På grunn av lav aktivitet i alle skoleferier og på helligdager, legger vi an feriene hovedsakelig i disse periodene.

Du vil kunne velge mellom heltid (37 timer) eller deltid (30-32 timer).

Se film fra vår avdeling her

Enten du liker å jobbe med akutte tilfeller eller med planlagte oppgaver, kan du bli vår fremtidige kollega!

Vi tilbyr fleksibel arbeidstid og lønn i henhold til gjeldende avtale for ikke-ledende ansatte i Sundhedskartellets område. Det er mulig å forhandle om lønnsforholdet.

Ønsker du å vite mer om stillingene og eventuelt se våre avdelinger, kan du kontakte

Avdelingssykepleier Kirsten Bøttger, Avdeling 1A, Herlev Hospital på tlf. + 45 38 68 94 95 eller på e-post: kirsten.bottger@regionh.dk

Avdelingssykepleier Søren Budde Jensen, Avdeling 1B, Herlev sykehus på tlf. +45 38 68 16 70 eller på e-pot: søren.budde.jensen@regionh.dk

Ledende oversykepleier Karin Marker, Gentofte Hospital på tlf. +45 38 67 30 86 eller på e-post:karin.marker@regionh.dk

 

Søknadsfrist: den 15. februar 2022.

Tiltredelse i stillingene etter avtale.

Dansk autorisasjon kreves for å kunne jobbe som anestesisykepleier i Danmark (les mer her).

Les mer om å jobbe i hovedstadsregionen for utenlandsk personale her

Les mer om København på Visit Copenhagen og København Kommune