Region Hovedstaten

Herlev Hospital er et​ akuthospital i Region Hovedstaden. I samarbejde med praktiserende læger, speciallæger og kommunerne i nærområdet har hospitalet ansvaret for at sikre gode og sammenhængende patientforløb.​

Faglig veiledende og koordinerende jordmor søkes til fødeavdelingen ved Herlev sykehus

Vil du være med å gjøre det beste for familiene før, under og etter fødselen?

Vi ønsker å fokusere på det helhetlige pasientforløpet. Derfor skal vi fremover jobbe med pasientflyt og forløp som har en faglig rød tråd – vi kaller dette medisinsk pakkeforløp. Det betyr at vi oppnormerer koordinerende jordmorfunksjon, slik at det er to koordinerende jordmødre på vakt hele døgnet. Dermed er det bedre tid til faglig diskusjon og utvikling, noe vi prioriterer høyt.

 

Om stillingen

Vi legger vekt på samarbeid på tvers av fag fordi vi ønsker å gjøre vårt beste for familiene før, under og etter fødselen. Vi samarbeider derfor tett med seksjonsoverlegene på fødestuen, fødeavdelingen og akuttmottaket for gravide, samt faglig ansvarlig overlege i avdelingen.  Samarbeidet fordrer respekt og omtanke, men gir oss til gjengjeld spennende og romslige fellesskap. Vi holder tea-time-møter to ganger i uken, hvor vi tar opp dilemmaer, innspill og deler kunnskap – og på våre tverrfaglige konferanser er også læringsrom et tilbakevendende punkt. 

I 2022 flytter vi inn i det flotte, nybygde og moderne Kvinne-Barn-Senteret, hvor alle fødestuer er innredet som sansefødestuer. Når føde- og barselavdelingen, fødeavdelingen, fødeklinikken og barsel- og svangerskapsavdelingen flytter inn i det nye bygget, gir det nye og spennende muligheter for vår måte å jobbe på, og vi er i full gang med å planlegge og drive opplæring innen nye arbeidsmetoder.

 

Vi tilbyr

Du får tilrettelagt ditt helt eget introduksjonsprogram slik at du blir godt forberedt til å fylle den nye stillingen din. Programmet tilrettelegges etter dine kvalifikasjoner og kompetanse. JOIN, som introduksjonsprogrammet vårt heter, hjelper deg å komme i gang og bli en uunnværlig del av vårt faglige og sosiale miljø. I tillegg til en grundig introduksjon til hele avdelingen, vil du i en periode følge en kollega på vakt.

Vi prioriterer også løpende veiledning, karriereplanlegging og kompetanseutvikling, på og har innført en lønnsmodell basert på kompetansenivåer. For oss er nemlig karrierønskene dine og utviklingen din viktig.

Som veiledende og koordinerende jordmor inngår du også i et team med hele gruppen av koordinerende jordmødre. Vi er en stor avdeling med et sterkt fagmiljø.

Hør din fremtidige kollega, Julie, fortelle om jobben sin.

 

Dine kvalifikasjoner

  • Du har klinisk erfaring.
  • Du brenner for å jobbe med gravide kvinner, deres familier og å hjelpe nye borgere til verden.
  • Du er dialogskapende og har gode kommunikasjonsevner.
  • Du bidrar til god trivsel og et godt arbeidsmiljø i avdelingen, hvor vi hjelper hverandre og jobber med respekt og omtanke for hverandres kompetanse og person.

 

Ansettelsesvilkår

Stillingen er i utgangspunktet på 37 timer per uke med arbeidstid i 12-timers skift hele døgnet.

Tiltredelse etter avtale.

Lønn og ansettelsesvilkår etter gjeldende avtale.

Det kreves dansk autorisasjon for å arbeide som jordmor i Danmark (les mer her).

Det avholdes jobbintervjuer fortløpende.

 

Kontakt

Vil du å høre mer om stillingen eller om å bo og jobbe i Danmark, er du velkommen til å ta kontakt med

Les mer om avdelingen vår her

Følg oss på Instagram her

Les mer om å jobbe i hovedstadsregionen for utenlandsk personale her

Les mer om København på Visit Copenhagen og København Kommune