Ringsaker kommune

Ringsaker kommune er med sine 34.700 innbyggere og 1280 kvadratkilometer den klart største kommunen i Innlandet. Ringsaker er kjent som Prøysenkommunen, som matkommunen og som næringskommunen. Mjøsa og det vakre kulturlandskapet gir fantastiske muligheter for rekreasjon og opplevelser. Sjusjøen har Norges beste skiløyper og kan innfri hyttedrømmen. De koselige småbyene Brumunddal og Moelv er i vekst, og det er et variert og mangfoldig botilbud i kommunen. Det er gode oppvekstmiljø og en tydelig satsing på økt læringsutbytte i skolen. Vil du jobbe i en av Norges mest offensive kommuner? Som arbeidstaker i Ringsaker, blir du en del av et stort og sammensatt fagmiljø med gode kollegaer.

Teknisk drift- Arbeidsleder i parkavdelingen

Det er ledig 100 % fast stilling som arbeidsleder for parkavdelingen. Stillingen rapporterer til avdelingsleder park, teknisk drift.

Teknisk drift
Teknisk drift er en sentral aktør i forhold til by-, tettsteds-, tomte- og næringsutvikling. I dette ligger det at teknisk drifts målsetting er å sørge for en sikker vannforsyning, god avløpshåndtering, effektiv og trafikksikker samferdsel, ivareta estetiske og grønne verdier og arbeide for å skape gode vilkår for alle kommunens innbyggere og næringslivet i kommunen. Teknisk drift løser dette med en offensiv holdning, er resultatorientert, samarbeider tett med foreninger, interessegrupper, næringsliv og andre enheter i kommunen. Resultatenheten teknisk drift består av 77,9 årsverk, fordelt på 5 avdelinger. Teknisk drift forvalter et driftsbudsjett på ca. 275 mill. kr/år og et kapitalbudsjett på ca. 180 mill. kr/år.

Den ledige stillingen som arbeidsleder tilhører avdeling for park. Avdelingen har i dag 14 faste stillinger og avdelingen forvalter grøntanlegg rundt kommunale bygg, parker, badeplasser, turstier, friområder og sentrumsinstallasjoner. I dette ligger også rehabilitering av grøntanlegg, oppgaver knyttet til kommunale arrangement og renovasjonshåndtering.

Arbeidsoppgaver
Stillingen er bl. a. tillagt følgende arbeidsoppgaver:

 • Driftsplanlegging og arbeidsledelse av daglige og ukentlige arbeidsoppgaver.
 • Bidra til utvikling, oppfølging og etterlevelse av Teknisk drifts HMS rutiner og kvalitetssystem.
 • Evaluere målsettinger og utvikle tjenesteproduksjon.
 • Ansvar for internkontroll og drift av fagsystemer.
 • Budsjettarbeid og ansvar for mindre kapitalprosjekter.
 • Kommunal saksbehandling og publikumskontakt.

Kvalifikasjoner

 • Ledererfaring
 • Praktisk erfaring og faglig bakgrunn fra trepleie og hogst.
 • Gartnerskole med relevant fagbrev og relevant praksis.
 • Relevant og allsidig praksis og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan kompensere for utdanning.
 • Ryddig og strukturert arbeidsstil med evne til å planlegge arbeidsoppgaver.
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk.
 • God IKT-kompetanse.
 • Førerkort min BE

Vi søker en arbeidsleder som tenker strategisk og langsiktig, som kan oppnå resultater gjennom sine medarbeidere og som ønsker å jobbe med utfordrende oppgaver i et dynamisk, trivelig og uformelt miljø.

Annet
Lønn etter avtale.
Gode pensjonsordninger.

Elektronisk søknad og CV registreres via våre nettsider. Kopi av attester og vitnemål lastes inn som vedlegg til søknaden.

I henhold til offentleglova § 25, kan opplysninger om søker unntas i offentlig søkerliste dersom søkeren selv ber om det. Søkere som ønsker at navn skal unntas i offentlig søkerliste, må oppgi begrunnelse. Dersom begrunnelsen for fritak ikke er tilstrekkelig, vil søker bli kontaktet.

Flere stillinger: 

Vi søker også etter Fagarbeider i parkavdelingen. 
Les mer om stillingen her: https://www.jobbdirekte.no/ringsakerkommune/1770874/index.html

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.