Ringsaker kommune

Ringsaker kommune er med sine 34.700 innbyggere og 1280 kvadratkilometer den klart største kommunen i Innlandet. Ringsaker er kjent som Prøysenkommunen, som matkommunen og som næringskommunen. Mjøsa og det vakre kulturlandskapet gir fantastiske muligheter for rekreasjon og opplevelser. Sjusjøen har Norges beste skiløyper og kan innfri hyttedrømmen. De koselige småbyene Brumunddal og Moelv er i vekst, og det er et variert og mangfoldig botilbud i kommunen. Det er gode oppvekstmiljø og en tydelig satsing på økt læringsutbytte i skolen. Vil du jobbe i en av Norges mest offensive kommuner? Som arbeidstaker i Ringsaker, blir du en del av et stort og sammensatt fagmiljø med gode kollegaer.

Teknisk drift- Fagarbeider i parkavdelingen

Det er ledig en 100 % fast stilling som fagarbeider i parkavdelingen i teknisk drift.

Teknisk drift
Teknisk drift er en sentral aktør i forhold til by-, tettsteds-, tomte- og næringsutvikling. I dette ligger det at teknisk drifts målsetting er å sørge for en sikker vannforsyning, god avløpshåndtering, effektiv og trafikksikker samferdsel, ivareta estetiske og grønne verdier og arbeide for å skape gode vilkår for alle kommunens innbyggere og næringslivet i kommunen. Teknisk drift løser dette med en offensiv holdning, er resultatorientert, samarbeider tett med foreninger, interessegrupper, næringsliv og andre enheter i kommunen. Resultatenheten teknisk drift består av 77,9 årsverk, fordelt på 5 avdelinger. Teknisk drift forvalter et driftsbudsjett på ca. 275 mill. kr/år og et kapitalbudsjett på ca. 180 mill. kr/år.

Den ledige stillingen som fagarbeider tilhører avdeling for park. Avdelingen har i dag 14 faste stillinger og er ansvarlig for drift/vedlikehold av parker, friområder, badeplasser, turstier og kommunale grøntanlegg. Parkavdelingen er viktig i kommunens satsing på vekst og utvikling ved å skape harmoni og trivsel til både innbyggere og tilreisende ved bl.a. utforming av grønne lunger og estetiske omgivelser. Det legges vekt på å skape installasjoner som bugner av blomster, effektiv skjøtsel, ryddige vedlikeholdte grøntarealer og forny beplantningen i takt med sesongen. Det er stor etterspørsel etter parkavdelingens tjenester.

Som ansatt i Ringsaker kommune blir du en del av et engasjert og kreativt fagmiljø som tenker nytt, deler kunnskap og jobber tett sammen. Det jobbes mot å tilrettelegge for miljøvennlige løsninger av vårt arbeid.
Vi gir deg viktige oppgaver med mye ansvar, og vi trenger medarbeidere som ønsker å bidra til et godt arbeidsmiljø.

Arbeidsoppgaver
Stillingen er bl.a. tillagt følgende arbeidsoppgaver:

 • Praktisk arbeid innenfor avdelingens arbeidsoppgaver
 • Rehabilitere grøntanlegg
 • Publikumskontakt
 • Sikre at arbeidet utføres i henhold til gjeldene HMS-rutiner og kvalitetssystem.

Kvalifikasjoner

 • Gartner eller fagarbeider med relevant fagbrev eller relevant praksis fra bruk av maskiner.
 • Relevant og allsidig praksis, og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan kompensere for utdanning.
 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til å jobbe selvstendig og i team
 • Evne til å bidra til godt arbeidsmiljø
 • Serviceinnstilling
 • Førerkort min B, med fordel maskinførerbevis.

Annet
Årslønn i 100 % stilling:
Fagarbeider, st.kode 7517: Fra kr 362 800,- til kr 433 200,-.
Gode pensjonsordninger.

Elektronisk søknad og CV registreres via våre nettsider. Kopi av attester og vitnemål lastes inn som vedlegg til søknaden.

I henhold til offentleglova § 25, kan opplysninger om søker unntas i offentlig søkerliste dersom søkeren selv ber om det. Søkere som ønsker at navn skal unntas i offentlig søkerliste, må oppgi begrunnelse. Dersom begrunnelsen for fritak ikke er tilstrekkelig, vil søker bli kontaktet.

 
Flere stillinger: 

Vi søker også etter Arbeidsleder i parkavdelingen
Les mer om stillingen her: https://www.jobbdirekte.no/ringsakerkommune/1770873/index.html

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.