Sarpsborg kommune

Jobber fra Sarpsborg kommune

Helsefagarbeidere-Kurland og Tingvoll sykehjem
Norge/ Viken/ Sarpsborg
Helse og Sosial -> Helse
Utløpsdato: 1 mar 2021
Helsefagarbeider - fra 60% fast, Virksomhet hjemmetjenester Øst
Norge/ Viken/ Sarpsborg
Helse og Sosial -> Helse
Utløpsdato: 29 jan 2021
Sykepleier/vernepleier - Omsorgstjenester Valaskjold
Norge/ Viken/ Sarpsborg
Helse og Sosial -> Helse
Utløpsdato: 3 feb 2021
Sykepleier/Vernepleier - Kurland og Tingvoll sykehjem
Norge/ Viken/ Sarpsborg
Helse og Sosial -> Helse -> Syke-/Vernepleier
Utløpsdato: 1 mar 2021
Sykepleier - 100% stillinger i Virksomhet hjemmetjenester Øst
Norge/ Viken/ Sarpsborg
Helse og Sosial -> Helse -> Syke-/Vernepleier
Utløpsdato: 4 feb 2021
Sykepleier - Kurland bofellesskap
Norge/ Viken/ Sarpsborg
Helse og Sosial -> Helse -> Syke-/Vernepleier
Utløpsdato: 8 feb 2021
Sykepleier - Karl Johansgate bofellesskap 4/5 etg
Norge/ Viken/ Sarpsborg
Helse og Sosial -> Helse -> Syke-/Vernepleier
Utløpsdato: 8 feb 2021
Sykepleier-/vernepleierstudenter og helsefagarbeidere
Norge/ Viken/ Sarpsborg
Helse og Sosial -> Helse -> Syke-/Vernepleier
Utløpsdato: 18 feb 2021
Helsefagarbeider 80% fast - ressursteam Hjemmetjenester Vest
Norge/ Viken/ Sarpsborg
Helse og Sosial -> Helse
Utløpsdato: 30 jan 2021
Lærerstillinger i grunnskolen i Sarpsborg kommune
Norge/ Viken/ Sarpsborg
Utdanning, Forskning og Utvikling -> Utdanning og Undervisning -> Grunnskole/Videregående skole
Utløpsdato: 11 feb 2021
Hjemmehjelp - Virsomhet hjemmetjenester Sentrum
Norge/ Viken/ Sarpsborg
Helse og Sosial -> Sosialtjenester
Utløpsdato: 27 jan 2021
Helsefagarbeider - Virksomhet omsorgstjenester Valaskjold
Norge/ Viken/ Sarpsborg
Helse og Sosial -> Helse
Utløpsdato: 3 feb 2021
Sykepleie- og vernepleiestudent -Omsorgstjenester Valaskjold
Norge/ Viken/ Sarpsborg
Helse og Sosial -> Helse
Utløpsdato: 3 feb 2021
Sommervikarer - Hjemmetjenester Vest
Norge/ Viken/ Sarpsborg
Helse og Sosial -> Helse -> Syke-/Vernepleier
Utløpsdato: 3 mai 2021
Koordinator drift - Gatedalen miljøanlegg
Norge/ Viken/ Sarpsborg
Administrasjon, Personal og Økonomi -> Administrasjon
Utløpsdato: 28 jan 2021
Sekretær-Virksomhet Kurland og Tingvoll sykehjem
Norge/ Viken/ Sarpsborg
Administrasjon, Personal og Økonomi -> Administrasjon
Utløpsdato: 8 feb 2021
Sykepleier - Team Grålum/Lande og Kurland
Norge/ Viken/ Sarpsborg
Helse og Sosial -> Helse -> Syke-/Vernepleier
Utløpsdato: 26 jan 2021
Teamleder - Virksomhet heldøgnstjenester Haugvoll og Borgen
Norge/ Viken/ Sarpsborg
Helse og Sosial -> Helse
Utløpsdato: 3 feb 2021
Produksjonsplanlegger - Virksomhet kommunalteknikk
Norge/ Viken/ Sarpsborg
Bank, Eiendom, Finans og Forsikring -> Bank, Finans og Forsikring
Utløpsdato: 26 jan 2021
Fagsykepleier - Team legevakt
Norge/ Viken/ Sarpsborg
Helse og Sosial -> Helse -> Syke-/Vernepleier
Utløpsdato: 1 feb 2021
Lærer i tysk og norsk - Tindlund ungdomsskole
Norge/ Viken/ Sarpsborg
Utdanning, Forskning og Utvikling -> Utdanning og Undervisning -> Grunnskole/Videregående skole
Utløpsdato: 21 jan 2021
Fagarbeider vei - Virksomhet kommunalteknikk
Norge/ Viken/ Sarpsborg
Industri / Bygg og anlegg / Håndverk og verkstedsarbeid -> Bygg og anlegg
Utløpsdato: 21 jan 2021
Helgestillinger - Virksomhet Boveiledning Tune
Norge/ Viken/ Sarpsborg
Renhold, vedlikehold og renovasjon
Utløpsdato: 31 jan 2021
Lege i helsehus, 100 % vikariat - Virksomhet helse
Norge/ Viken/ Sarpsborg
Helse og Sosial -> Helse -> Lege
Utløpsdato: 21 jan 2021
Vernepleier - Virksomhet boveiledning sentrum
Norge/ Viken/ Sarpsborg
Helse og Sosial -> Helse
Utløpsdato: 22 jan 2021
Personell for koronavaksinering
Norge/ Viken/ Sarpsborg
Helse og Sosial -> Helse
Utløpsdato: 31 jan 2021
Spesialsykepleier heldøgnstjenester Haugvoll og Borgen
Norge/ Viken/ Sarpsborg
Helse og Sosial -> Helse -> Syke-/Vernepleier
Utløpsdato: 1 feb 2021